Міжнародна торгівля - Дахно І.І.

Додаток 2. Терміни і визначення, що використовуються при імпорті та експорті деревини і виробів з неї

Додаток 8 до пункту 10 Правил фітосанітарного контролю деревини та виробів з неї

Український термін

Англійський термін

Визначення

1

2

3

Авіаційний кряж (авіакряж)

Timber for aircraft production

Обрубок колоди для виробництва авіаційних пиломатеріалів

Багети

Bagette

Пиломатеріали товщиною 16-75 мм і шириною 38-75 мм; довгі ( від 2,7 м більше) та короткі (від 1,5 до 2,4 м)

Баланси

Pulpwood

Округлі або колоті сортименти для виробництва целюлози і деревинної маси

Колода

Log

Округлий сортимент для використання в округлому вигляді (за винятком тонкомір-ної рудникової стійки, жердин і кілків) або як сировина для виробництва пиломатеріалів загального призначення

Колода для стовпів

Log for poles

Колода для виготовлення опор ліній зв'язку та електропередач, а також опор у хмільниках

Бруси

Hone

Пиломатеріали, за винятком авіаційних, товщиною до 100 мм і шириною більше 100 мм

Гілки

Twigs

Бокові пагони дерева, що відходять від стовбура

Вітамінне борошно з деревинної зелені

Vitamin brushwood dust

Продукт, який отримують шляхом подрібнення і висушування деревинної зелені

Ділова деревина

Industrial wood

Округлі і колоті лісоматеріали

Ділові сортименти

Industrial assortment

Сортименти, крім дров, призначенні для промислової переробки або безпосереднього використання, а також технологічна щепа

1

2

3

Ділени

Dilene

Пиломатеріали товщиною і шириною, що відповідають дошкам (товщ/ 16-100 мм, шириною 100-300 мм); довгі (1,5-2,4 м), короткі (0,45-1,35 м)

Довгомірний сортимент

Long log

Округлий сортимент, довжиною більше 6,5 м

Дошки

Plank

Пиломатеріали товщиною до 100 мм і шириною більше подвійної товщини
(100-300 мм)

Дощечки, планки

Board plank, plank

Пиломатеріали з прямокутним посічен-ням, тонкі і короткі

Дрова

Firewood

Округлі або колоті сортименти, які за своєю якістю можуть бути використані як паливо

Деревинна зелень

Tree verdure

Хвоя, листя, нездерев'янілі пагони і бруньки, заготовлені із свіжезрубаних або вегетуючих дерев для використання в сільському господарстві і промисловості

Деревинна сировина

Wood resources

Звалені дерева, деревинні хлисти, округлі і колоті лісоматеріали (крім тих, що використовуються без переробки), пеньки та подрібнена деревина, а також відходи лісо-заготовок, лісопилення та деревообробки, призначені для використання як палива

Деревинний хлист

Tree lenght

Очищений від сучків стовбур поваленого (без відокремлених від нього прикореневої частини і вершини) дерева

Жердина

Thin pole

Тонкомірний сортимент товщиною менше 6 см для хвойних і менше 8 см для листяних порід деревини для використання в будівництві, сільському господарстві, промисловості

Кряж

Block

Округлий сортимент для виробництва спеціальних видів лісопродукції

Катушковий кряж

Block for bobbin production

Лісопродукція для виробництва катушок і ткацьких знарядь

Клепковий кряж

Barrel log

Гарна лісопродукція для виробництва заклепок

Колодковий кряж

Block for boot-trec production

Лісоматеріали для виробництва заготовок черевичних колодок

1

2

3

Кора

Bark

Зовнішня частина стовбура, сучків і гілок, яка вкриває деревину

Короткомірний однорідний лісоматеріал

Short log shortcut wood

Округлий або колотий лісоматеріал довжиною до 2 м включно

Колоті лісоматеріали

Split timber

Лісоматеріали, що отримують шляхом розколювання округлої деревини

Комбінований кряж

Random block

Кряж для оброблення на лісоматеріали різного призначення

Лісоматеріали

Wood products

Матеріали з деревини, що зберігають її природну фізичну структуру і хімічний склад, отримані з повалених дерев, хлистів і їх частин шляхом поздовжнього і поперечного розділень

Лижний кряж

Log for ski production

Лісоматеріали для виробництва лижних заготовок

Відходи лісозагото-вок

Logging residues

Деревинні залишки, що утворені при поваленні дерев, очищенні від гілок, розділенні довгомірних сортиментів і окоренні лісоматеріалів

Палубний кряж

Deck wood

Лісоматеріали для виробництва палубних та шлюпкових пиломатеріалів

Пиловочник

Sawlog

Колода для виробництва пиломатеріалів загального призначення

Пиломатеріали

Sawn timber

Пилопродукція визначених розмірів і якості з двома плоскопаралельними пластами 2,7 м і більше з градацією 0,3 м

Пневий осмол

Resinous wood

Ядрова частина зрілого пенька і коренів хвойних порід призначена для використання як сировина в смолоскипидарному і каніфольно-екстракційному виробництві

Рейка

Lath

Плоскі бруски, тонкі вузькі дошки

Руднична стійка ( ліс для кріплення)

Pitprops

Округлі лісоматеріали для кріплення гір-ничних виробок

Зброєвий кряж

Block lot gun stock production

Кряж для виробництва заготовок для зброї

Сортимент

Assortment

Лісоматеріали встановленого призначення