special
  • #StandWithUkraine gerb-mini.gif |
  • ~563640+1130
    В особовому складі
     | Enemy losses on 877th day of War in Ukraine

Электронная, бесплатная Интернет Библиотека

Электронная, бесплатная Интернет Библиотека

Економіка

Фінанси

Електронна безкоштовна інтернет онлайн Бібліотека Студента

Електронна безкоштовна інтернет онлайн Бібліотека Студента

На підставі Закону України "Про авторські права і суміжні права" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 13, ст.64) копіювання, збереження на жорсткому диску або інший спосіб збереження творів, розміщених у даній бібліотеці категорично заборонений. Бібліотека попереджає, що копіюючи або зберігаючи їх, Ви приймаєте на себе усю відповідальність, відповідно до діючого міжнародного і національного законодавства. Всі авторські права на усі файли зберігаються за правовласником.

Будь-яке комерційне й інше використання крім попереднього ознайомлення заборонено. Читач несе повну відповідальність за порушення авторських прав. Читач не має права тиражувати, поширювати літературні твори в будь-якому виді.

Публікація творів не переслідує ніякої комерційної вигоди. Бібліотека діє винятково з метою надання літературних творів для освіти, духовного розвитку читачів, а такоstopka_knig.jpgж з метою реклами авторів і їхніх добутків. Всі авторські права зберігаються за правовласником.

Закон України про авторське право і суміжні права:

Стаття 21. Вільне використання твору із зазначенням імені автора.
Без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається:
10) відтворення твору в цілях і за умов, передбачених статтями 22-25 цього Закону.
Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом.
Допускається без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право, репрографічне відтворення одного примірника твору бібліотеками та архівами, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку, за таких умов:
а) бібліотека та архів мають достатньо підстав вважати, що такий примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і приватного дослідження.

Created/Updated: 18.12.2021