Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)

5.9. Вплив типів контрактів на прийняття компромісного рішення

Тип контракту є важливим фактором під час вибору пріоритетного параметру. Порядок визначення пріоритетного параметру наведений у наступні таблиці.

Табл. 5.3 Ступінь пріоритетності факторів в залежності від типу контракту

 

Типи контрактів

 

Фіксована ціна

Фіксована ціна + стимулю-юча оплата

З відшко-дуванням витрат

Розподіл витрат

Витрати + винагорода

Витрати + фіксована оплата

Строки

Витрати

Якість

2

1

3

3

3

2

2

3

1

2

3

1

1

3

2

2

1

3

1 – фактор, яким поступаються в першу чергу;

2 – фактор, яким поступаються в другу чергу;

3 – фактор, яким поступаються в останню чергу.

В контрактах з фіксованою ціною, строки та вимоги якості чітко визначені, а відповідальність за їх належне виконання несе підрядник. В цих контрактах всі параметри однаково важливі і порядок визначення пріоритетності ресурсів ставиться в залежність від майбутніх замовлень.

В контрактах з фіксованою ціною і стимулюючою оплатою додаткова (стимулююча) надбавка залежить від витрат, тому саме витратам надається пріоритетне значення. Другим важливим критерієм є вимоги якості, вони мають більшу цінність ніж вчасне завершення робіт по контракту.

В контрактах типу “витрати + стимулююча оплата” витрати підрядника компенсуються замовником, а потім використовуються для визначення розміру стимулюючої оплати. Таким чином, визначним фактором є витрати, якість є другим за ступенем важливості фактором, а строки – останнім.

В контрактах типу “витрати + винагорода” витрати підрядника компенсуються замовником, але сплата винагороди залежить від якості виконаних робіт. Основним критерієм в цьому виді контрактів буде якість, при цьому витрати є фактором, яким можна знехтувати заради дотримання вимог якості та строків виконання.

В контрактах типу “витрати + фіксована винагорода”, витрати підрядника компенсуються, тому для замовника основним фактором пріоритету є витрати. Незважаючи на те, що часові або якісні параметри не впливають на розмір винагороди, за невиконання графіків можливі штрафні санкції, тому другим за ступенем важливості є часовий фактор.