Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя вiд 14.06.2007 на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
Глава 1.Цивільне законодавство українист. 1-10
Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язківст. 11-14
Глава 3.Захист цивільних прав та інтересівст. 15-23
Розділ 2.Особи
Глава 4.Загальні положення про фізичну особуст. 24-49
Глава 5.Фізична особа - підприємецьст. 50-54
Глава 6.Опіка та піклуванняст. 55-79
Глава 7.Загальні положення про юридичну особуст. 80-112
Глава 8.Підприємницькі товаристваст. 113-166
Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинахст. 167-169
Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинахст. 170-173
Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громадст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних правст. 177-178
Глава 13.Речі. Майност. 179-193
Глава 14.Цінні паперист. 194-198
Глава 15.Нематеріальні благаст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
Глава 16.Правочинист. 202-236
Глава 17.Представництвост. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
Глава 18.Визначення та обчислення строківст. 251-255
Глава 19.Позовна давністьст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особист. 269-280
Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особист. 281-293
Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особист. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
Глава 23.Загальні положення про право власностіст. 316-327
Глава 24.Набуття права власностіст. 328-345
Глава 25.Припинення права власностіст. 346-354
Глава 26.Право спільної власностіст. 355-372
Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку)ст. 373-378
Глава 28.Право власності на житлост. 379-385
Глава 29.Захист права власностіст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майност. 395-396
Глава 31.Право володіння чужим майномст. 397-400
Глава 32.Право користування чужим майномст. 401-406
Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потребст. 407-412
Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудовист. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власностіст. 418-432
Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)ст. 433-448
Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права)ст. 449-456
Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриттяст. 457-458
Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразокст. 459-470
Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхемист. 471-480
Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозиціюст. 481-484
Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тваринст. 485-488
Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменуванняст. 489-490
Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну маркуст. 491-500
Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначенняст. 501-504
Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницюст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанніст. 509-525
Глава 48.Виконання зобов'язанняст. 526-545
Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язанняст. 546-597
Глава 50.Припинення зобов'язанняст. 598-609
Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язанняст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
Глава 52.Поняття та умови договоруст. 626-637
Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договоруст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
Глава 54.Купівля-продажст. 655-716
Глава 55.Даруванняст. 717-730
Глава 56.Рентаст. 731-743
Глава 57.Довічне утримання (догляд)ст. 744-758
Глава 58.Найм (оренда)ст. 759-809
Глава 59.Найм (оренда) житласт. 810-826
Глава 60.Позичкаст. 827-836
Глава 61.Підрядст. 837-891
Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робітст. 892-900
Глава 63.Послуги. Загальні положенняст. 901-907
Глава 64.Перевезенняст. 908-928
Глава 65.Транспортне експедируванняст. 929-935
Глава 66.Зберіганняст. 936-978
Глава 67.Страхуванняст. 979-999
Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вкладст. 1046-1065
Глава 72.Банківський рахунокст. 1066-1076
Глава 73.Факторингст. 1077-1086
Глава 74.Розрахункист. 1087-1106
Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власностіст. 1107-1114
Глава 76.Комерційна концесіяст. 1115-1129
Глава 77.Спільна діяльністьст. 1130-1143
Глава 78.Публічна обіцянка винагородист. 1144-1157
Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її дорученняст. 1158-1160
Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особист. 1161-1162
Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особист. 1163-1165
Глава 82.Відшкодування шкодист. 1166-1211
Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підставист. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
Глава 84.Загальні положення про спадкуванняст. 1216-1232
Глава 85.Спадкування за заповітомст. 1233-1257
Глава 86.Спадкування за закономст. 1258-1267
Глава 87.Здійснення права на спадкуванняст. 1268-1285
Глава 88.Виконання заповітуст. 1286-1295
Глава 89.Оформлення права на спадщинуст. 1296-1301
Глава 90.Спадковий договірст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення