Моделювання економіки - Вітлінський В.В.

13.3. «Золоте» правило накопичення

Сутність «золотого» правила накопичення полягає в тому, що, обираючи належним чином норму накопичення, можна максимізувати середньодушове споживання в стаціонарному режимі, а отже, і через відносно невеликий проміжок часу після поточного перехідного процесу.

Дійсно,

(13.9)

де

Неважко помітити, що середньодушове споживання цілковито визначається функцією (оскільки не залежить від ).

Маємо

тому

якщо

якщо

Отже, найбільше середньодушове споживання досягатиметься тоді, коли r* = a, тобто норма накопичення повинна бути рівною еластичності випуску за фондами. Як показують дані, на практиці норма накопичення завжди є меншою за своє оптимальне значення (r < a), тобто має місце недонакопичення (рис. 13.4).

Рис. 13.4. Середньодушове споживання в стаціонарному режимі