Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування - Покропивний С. Ф.,

10.2. Організація проведення презентації бізнес-плану

Що входить у процес презентації? Відповідь на це запитання значною мірою залежит ь від обсягу того чи іншого бізнес-плану. Беручи загалом, якщо Ви вважаєте, що певне питання варте прилюдного розгляду, — то його необхідно включити в програму презентації. Більшість презентацій охоплює сім ключових моментів, а саме:

 • фірма (компанія) та її продукція, послуги;
 • ринок, клієнти й конкуренти;
 • стратегія маркетингу;
 • першочергові фінансові завдання та необхідні обсяги початкового фінансування;
 • цілі, на досягнення яких спрямовуватимуться кошти;
 • команда, яка здійснюватиме цей план;
 • умови і способи повернення кредиторам та інвесторам вкладених коштів.

Процес презентації бізнес-плану передбачає також коротку й змістовну розповідь про історію розвитку підприємства. Можливо, що інвестор іще до презентації наводитиме довідки про ділову репутацію фірми та її майбутній бізнес. Треба наголосити на успіхах компанії за останні роки, а також подати короткі відомості щодо техніко-технологічної бази та організаційної структури підприємницького проекту.

Характеризуючи продукцію, треба більше підкреслювати ті переваги, які ця продукція дасть потенційним споживачам, і менше — технічні подробиці. Варто поставити себе на місце потенційних інвесторів. Найбільш імовірними можуть бути такі запитання:

 • Які потреби ринку задовольнятиме продукція (послуга)?
 • Що особливого в цій продукції (послузі)? Чому споживачі відрізнятимуть її від товарів і послуг конкурентів?
 • Наскільки довго цей товар буде новинкою на ринку?

Відтак на презентації доцільно постійно наголошувати саме на відповідності даного товару (послуги) запитам ринку, на можливості створення стійкого попиту на нього. Тому наступний фрагмент презентації доцільно присвятити короткій розповіді про стан ринку та сутність маркетингової стратегії фірми. Передусім треба почати з оцінки потенційної місткості ринку та того сегмента ринку, який буде головним для даної компанії. Майбутні інвестори в процесі презентації мають одержати відповіді принаймні на такі запитання:

 • Яка місткість ринку та частка ринку даного підприємства ?
 • Хто є потенційним клієнтом ?
 • Які переваги та слабкі сторони власні й конкурентів бачить сам підприємець?
 • Яка стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства та методи конкурентної боротьби ?

У цьому зв’язку необхідно продумати й грунтовно пояснити потенційним партнерам та інвесторам основні елементи свого плану маркетингу: схему розповсюдження товарів, ціноутворення, рекламу, методи стимулювання продажу, організацію післяпродажного обслуговування клієнтів (для складних технічних товарів).

Особливо треба наголосити на порівнянні ціни свого товару й цін на аналогічні товари конкурентів. Бажано подати ці дані в таблиці або в іншому наочному матеріалі, як зробив, наприклад, Ф. Котлер, пояснюючи ціноутворення трактора компанії «Катерпіллер». Запропонована калькуляція мала такий вигляд:

20 тис. дол. — ціна за трактор конкурента, аналогічний за потужністю;

3 тис. дол. — націнка за збільшену довговічність трактора «Катерпіллер»;

2 тис. дол. — націнка за підвищений рівень сервісу;

1 тис. дол. — вартість тривалішої гарантії на вузли і деталі;

28 тис. дол. — скалькульована ціна нового трактора фірми «Катерпіллер» з урахуванням усіх переваг перед трактором конкурента;

4 тис. дол. — заохочувальна знижка з ціни для залучення покупців;

24 тис. дол. — продажна ціна трактора «Катерпіллер».

Така демонстрація в найдоступнішій формі пояснює цінову політику фірми.

Ураховуючи типову психологію сприйняття людиною нової пропозиції, не слід «виплескувати» на потенційного інвестора одразу «стрімкий та бурхливий» потік кількісної та якісної інформації. Ви повинні відчувати, які напрями і проблеми започатковуваного бізнесу здатні найбільше заінтересувати інвестора, кредитора, майбутнього партнера.

Присутні на презентації повинні трохи «звикнути» до Вашої пропозиції, подумки її проаналізувати і позбутися негативного ставлення до майбутнього бізнесу, коли таке було. Головне «надзавдання» презентації бізнес-плану полягає в тому, щоб схилити своїх майбутніх партнерів до прийняття Ваших поглядів на проблеми.