Товарна інноваційна політика - Кардаш В.Я.

Термінологічний словник ключових понять теми

Іміджсформоване й постійно підтримуване стійке уявлення покупців про престиж товару, торгової марки, фірми та її керівництва.

Конкурентоспроможністьможливість успішного продажу товару на конкретному ринку в конкретний час; здатність товару бути виділеним споживачами із сукупності інших конкурентних пропозицій.

Маркетингпроцес планування й управління розробленням, ціновою політикою, збутом і просуванням товарів і послуг до покупців з метою досягнення такої різноманітності благ, яка давала би змогу задовольнити потреби якнайбільшої кількості окремих осіб і організацій.

Послуга — заходи або корисні виг;ди, що їх одна сторона здатна запропонувати іншій; об’єкти продажу у вигляді певних дій, зручностей чи вигод.

Прихильність до марки — свідоме чи підсвідоме рішення покупця про повторне придбання товару певної марки, яке виражається в намірі чи в дії.

Рейтинг— міра переваги однієї моделі виробу над іншими за умов практичного використання товару (послуги) споживачем.

Товар — усе те, що задовольняє бажання чи потребу і пропонується ринку з метою привертання уваги, придбання, використання або споживання.

Товари короткотермінового використанняматеріальні вироби, котрі повністю використовуються протягом одного або небагатьох циклів споживання.

Товари тривалого використання — матеріальні вироби, котрі витримують багаторазове використання.

Цінагрошовий вираз вартості товару; сума грошей, які споживачі можуть і готові сплатити за його придбання.

Фірма (від італ. firma — підпис) — господарська організація будь-якої форми власності, що об’єднує пов’язані між собою технологією, проектно-конструкторськими роботами, матеріально-технічним постачанням і збутом функціонально різноманітні підрозділи.

Функції маркетингу основні види ринкової діяльності або їхнє комплексне сполучення, що здійснюється для задоволення потреб споживачів товарів чи послуг.

Контрольні питання

1. Визначення та класифікаційні ознаки видів товарів і послуг.

2. Особливості маркетингу товарів виробничого призначення.

3. Маркетингове розуміння багаторівневості товару.

4. Зміст і складові маркетингових підкріплень продукту та підтримки товару.

5. Основні ринкові характеристики товару.

6. Ціна, якість, конкурентоспроможність та конкурентність товару.

7. Імідж та популярність товару.

8. Сутність та призначення тестування продукту.