Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Запуск програми

Зробити клик лівою кнопкою миші на основному елементі панелі «Пуск», розгорнеться «Головне меню» (рис. 10.1).

За допомогою миші вкажемо послідовно на пункти і підпункти — Программы / Тестовые программы / Тренажер / Редактор тренажера.

 Запуск програми  «Редактор тренажера»

Рис. 10.1. Запуск програми «Редактор тренажера»

Після дій, вказаних вище, з’явиться вікно реєстрації (рис. 10.2). У вікні з назвою «Наберите пароль» наберемо пароль з будь-яких знаків і запам’ятаємо його, оскільки його потрібно завжди набирати при запуску даної програми.

 Вікно реєстрації програми «Редактор тренажера»

Рис. 10.2. Вікно реєстрації

Робота з програмою «редактор тренажера»

Після реєстрації з’явиться вікно для запису тем і запитань тестування, яке називається «Темы и вопросы» (рис. 10.3). Вказавши на знак «плюс» вікна «Название темы», запишемо назву теми. Потім переходимо до варіантів відповідей і зафіксуємо № ___ правильної відповіді (рис. 10.4). «Тема, запитання і варіанти відповідей». Після вказання на «ОК» з’являться нове запитання і варіанти відповідей.

Вікно для  запису тем і запитань тестування

Рис. 10.3. Вікно для запису тем і запитань тестування

Тема,  запитання і варіанти відповідей

Рис. 10.4. Тема, запитання і варіанти відповідей