Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

РОЗДІЛ VIII. Узгодженість показників різних форм звітності бюджетних установ

Показники, які знаходяться в різних формах звітності, повинні бути певним чином узгоджені між собою. Взаємоузгодженість показників форм річного звіту про виконання кошторису бюджетної установи проводиться за такою схемою:

 

№ з/п

Показники, що зіставляються

Порівняльні показники

1

2

3

Форма №1 «Баланс»

1

Рядок 110, графи 3 і 4

Форма №1, рядок 112 мінус рядок 111, графи 3 і 4

2

Рядок 120, графи 3 і 4

Форма №1, рядок 122 мінус рядок 121, графи 3 і 4

3

Рядок 130, графи 3 і 4

Форма №1, рядок 132 мінус рядок 131, графи 3 і 4

4

Сума рядків 110, 120, 130, 140 графи 3 і 4

Форма №1, рядок 330, графи 3 і 4

5

Сума рядків 112, 122, 132, графи 3 і 4

Форма №5, рядок 210, графи 3 і 4

6

Рядок 150, графи 3 і 4

Форма №6, рядок 140, графи 3 і 4

7

Рядок 160, графи 3 і 4

Форма №1, рядок 340, графи 3 і 4

8

Рядок 180, графи 3 і 4

Форма №1, сума рядків від 181 до 187, графи 3 і 4

9

Рядок 180, графа 3

Форма №7д, №7м, рядок 590, графа 4 плюс додаток 8 до пояснювальної записки, рядок ПО, гра-фа 3 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Продовження табл.

№ з/п

Показники, що зіставляються

Порівняльні показники

1

2

3

10

Рядок 180, графа 4

Форма №7д, №7м, рядок 590, графа 5 плюс додаток 8 до поясню-вальної записки, рядок ПО, гра-фа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

11

Рядок 184, графа 3

Форма №15, рядок 020, графа 3

12

Рядок 184, графа 4

Форма №15, рядок 120, графа 3

13

Рядок 200, графа 3

Форма №7д. 1, №7м.1, рядок 190, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

14

Рядок 200, графа 4

Форма №7д. 1, №7м.1, рядок 190, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

15

Рядок 240, графи 3 і 4

Форма №1, сума рядків від 241 до 244, графи 3 і 4

16

Рядок 241 плюс рядок 250, графа 4

Форма №1, рядок 241 плюс рядок 250, графа 3, плюс форма №2д, №2м, рядок 010, графа 8 мінус форма №2д, №2м, рядок 010, графа 9*

17

Рядок 350, графи 3 і 4

Форма №9, рядок 140, графи 3 і 4

18

Рядок 360, графи 3 і 4

Форма №9, рядок 280, графи 3 і 4

19

Рядок 420, графи 3 і 4

Форма №1, сума рядків від 421 до 429, графи 3 і 4

20

Рядок 440, графа 3

Форма №7д.1, №7м.1, рядок 190, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

21

Рядок 440, графа 4

Форма №7д.1, №7м.1, рядок 190, графа 11 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

22

Рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 3

Форма №7д, №7м, рядок 590, графа 7 плюс додаток 8 до пояснювальної записки, рядок 110, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Продовження табл.

№ з/п

Показники, що зіставляються

Порівняльні показники

1

2

3

23

Рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 4

Форма №7д, №7м, рядок 590, графа 11 плюс додаток 8 до пояснювальної записки, рядок 110, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

24

Рядок 560 довідки до форми №1, графа 3

Довідка до форми №1, рядок 640, графа 6

25

Рядок 570 довідки до форми №1, графа 6

Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 8 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)*

26

Рядок 570 довідки до форми №1, графа 6

Довідка до форми №1, рядок 571, графа 6 плюс рядок 572, графа 6

27

Рядок 571, 572 довідки до форми №1, графа 6

Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 8 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)*

28

Рядок 700 довідки до форми №1, графа 3

Довідка до форми №1, рядок 760, графа 6

29

Рядок 710 плюс рядок 720 довідки до форми №1, графа 6

Форма №4-Зд, №4-Зм, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

30

Рядок 730 довідки до форми №1, графа 6

Форма №4-3д.1, №4-Зм.1, рядок 010, графа 10 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

______

* За наявності форми №2-валюта її дані додаються до форми №2д, №2м.

Форма №2д, №2м «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи»

1

Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 8 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)*

Довідка до форми №1, рядок 570, графа 6 і

2

Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 8*

Довідка до форми №1, рядок 571, 572 графа 6

Продовження табл.

№ з/п

Показники, що зіставляються

Порівняльні показники

1

2

3

3

Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 9*

Форма №1, рядок 241 плюс рядок 250, графа 3 плюсі форма №2д, №2м рядок 010, графа 8 мінус форма №1 і рядок 241 плюс рядок 250, графа 4

4

Форма №2д, №2м, за всіма рядками, графа 11*

Форма №2д, №2м, за всіма рядками, графа 7 плюс графа 8 мінус графа 9

______

*За наявності форми №2-валюта її дані додаються до форми №2д, №2м.

__Форми №4 звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

1

Форма №4-1д, №4-1м, рядок 010, графа 13

Форма №4-1д, №4-1м, рядок 010, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 8 мінус графа 9

2

Форма №4-2д, №4-2м, рядок 010, графа 10

Форма №4-2д, №4-2м, рядок 010, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 7 мінус графа 8

3

Форма №4-3 д, №4-Зм, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Довідка до форми №1, рядок 710 плюс рядок 720, графа 6

4

Форма №4-Зд, №4-Зм, за всіма рядками, графа 10

Форма №4-Зд, №4-Зм, за всіма рядками, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 7 мінус графа 8

5

Форма №4-Зд.1, №4-Зм.1, за всіма рядками, графа 10

Форма №4-3д. 1, №4-Зм.1, за всіма рядками, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 7 мінус графа 8

6

Форма №4-Зд.1, №4-Зм.1, рядок 010, графа 10 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Довідка до форми №1, рядок 730, графа 6

Продовження табл.

№ з/п

Показники, що зіставляються

Порівняльні показники

1

2

3

Форма №5«Звіт про рух необоротних активів»

1

Рядок 210, графи 3 і 4

Форма №1, сума рядків 112, 122, 132, графи 3 і 4

2

Рядок 210, графа 4

Форма №5, рядок 210 графа 3 плюс рядок 220 графа 3 мінус рядок 330 графа 3

3

Рядок 220, графа 3

Форма №5, рядок 230 плюс рядок 240 плюс рядок 260 плюс рядок 280 плюс рядок 290 плюс рядок 300 плюс рядок 310 плюс рядок 320

4

Рядок 330, графа 3

Форма №5, рядок 340 плюс рядок 370 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410

Форма №6 «Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування»

1

Рядок 140, графи 3 і 4

Форма №1, рядок 150, графи 3 і 4

2

Рядок 140, графа 4

Форма №6, рядок 140 графа 3 плюс рядок 150 графа 3 мінус рядок 230 графа 3

3

Рядок 150, графа 3

Форма №6, рядок 160 плюс рядок 170 плюс рядок 190 плюс рядок 210 плюс рядок 220

4

Рядок 230, графа 3

Форма №6, рядок 240 плюс рядок 250 плюс рядок 280 плюс рядок 300 плюс рядок 310 плюс рядок 320

5

Рядок 140, графа 5

Форма №6, рядок 240, графа 3

Продовження табл.

№ з/п

Показники, що зіставляються

Порівняльні показники

1

2

3

Форма №15 «Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах»

1

Рядок 020, графа 3

Форма №1, рядок 184, графа 3

2

Рядок 120, графа 3

Форма №1, рядок 184, графа 4

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках підвідомчих бюджетних установ

1

Підсумковий рядок, графа 3

Форма №1, рядок 250, графа 4

2

Підсумковий рядок, графа 4

Форма №1, рядок 260, графа 4

3

Підсумковий рядок, графа 5

Форма № 1, рядок 241, графа 4

4

Підсумковий рядок, графа 6

Форма №1, рядок 242, графа 4

Довідка про рух грошових коштів

1

Рядок 010 за всіма графами

Рядок 020 плюс рядок 030 за всіма графами

2

Рядок 010, графа 3

Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 7 плюс форма №2-валюта, графа 6

3

Рядок 010, графа 5

Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 8 плюс форма №2-валюта, графа 8

4

Рядок 010, графа 7

Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 9 плюс форма №2-валюта, графа 11

5

Рядок 010, графа 8

Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 11 плюс форма №2-валюта, графа 15

Продовження табл.

№ з/п

Показники, що зіставляються

Порівняльні показники

1

2

3

6

Рядок 020, графа 3

Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 7

7

Рядок 020, графа 5

Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 8

8

Рядок 020, графа 7

Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 9

9

Рядок 020, графа 8

Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 11

10

Рядок 030, графа 3

Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 7 плюс форма №2-валюта, графа 6

11

Рядок 030, графа 5

Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 8 плюс форма №2-валюта, графа 8

12

Рядок 030, графа 7

Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 9 плюс форма №2-валюта, графа 11

13

Рядок 030, графа 8

Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 11 плюс форма №2-валюта, графа 15

14

Рядок 040 за всіма графами

Рядок 050 плюс рядок 060 за всіма графами

15

Рядок 040 за всіма графами

Рядок 070 плюс рядок 120 плюс рядок 150 плюс рядок 160 за всіма графами

16

Рядок 070, граба 3

Форма №4-1 д, №4-їм. рядок 010, графа 5

17

Рядок 070, графа 4

Форма №4-1 д, №4-1м, рядок 010, графа 6

18

Рядок 070, графа 5

Форма №4-Ід, №4-їм, рядок 010, графа 8

19

Рядок 070, графа 7

Форма №4-1 д, №4-1м, рядок 060, графа 9

20

Рядок 070, графа 8

Форма №4-Ід, №4-їм, рядок 010, графа 13

Продовження табл.

№ з/п

Показники, що зіставляються

Порівняльні показники

1

2

3

21

Рядок 120, графа 3

Форма №4-2д, №4-2м. рядок 010, графа 5

22

Рядок 120, графа 4

Форма №4-2д, №4-2м, рядок 010, графа 6

23

Рядок 120, графа 5

Форма №4-2д, №4-2м, рядок 010, графа 7

24

Рядок 120, графа 7

Форма №4-2д, №4-2м, рядок 040, графа 8

25

Рядок 120, графа 8

Форма №4-2д, №4-2м. рядок 010, графа 10

26

Рядок 150, графа 3

Форма №4-Зд, №4-Зм, рядок 010, графа 5

27

Рядок 150, графа 4

Форма №4-3д, №4-Зм, рядок 010, графа 6

28

Рядок 150, графа 5

Форма №4-3д, №4-Зм, рядок 010, графа 7

29

Рядок 150, графа 7

Форма №4-3д, №4-3м, рядок 010, графа 8

30

Рядок 150, графа 8

Форма №4-3д, №4-3м, рядок 010, графа 10

31

Рядок 160, графа 3

Форма №4-3д.1, №4-3м.1, рядок 010, графа 6

32

Рядок 160, графа 4

Форма №4-3д.1, №4-3м.1, рядок 010, графа 8

33

Рядок 160, графа 5

Форма №4-3д.1, №4-3м.1, рядок 010, графа 10

34

Рядок 160, графа 7

Форма №4-3д.1, №4-3м.1, рядок 010, графа 13

35

Рядок 160, графа 8

Форма №4-3д.1, №4-3м.1, рядок 010, графа 17

36

Рядок 200 за всіма графами

Рядок 010 плюс рядок 040 плюс рядок 170 плюс рядок 180 плюс рядок 190 за всіма графами