Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ

Затверджено

Наказ ДПА України

від 11.07.97 № 232

Зареєстровано

в Мін’юсті України

06.08.97 № 291/2095

Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ

Реєстр неприбуткових установ — це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові установи, які згідно з п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» звільняються вад сплати податку на прибуток.

Установи, які не підпадають під визначення неприбуткових відповідно до п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону, не повинні проходити реєстрацію згідно з цим Положенням.

Реєстр неприбуткових установ створюється відповідно до ст. 7 Закону з метою:

  • забезпечення єдиних принципів ідентифікації неприбуткових установ, а також їх обліку в податкових органах України;
  • забезпечення податкових органів України інформацією з Реєстру для здійснення контролю за використанням неприбутковими установами коштів, звільнених від оподаткування;
  • організації суцільного і вибіркового аналізу;
  • взаємодії на єдиних методологічних засадах з базами даних Міністерства статистики України, Державної митної служби України, Національного банку України. Міністерства економіки України, Фонду державного майна України, інших міністерств і відомств України;
  • надання відомостей, що містяться в Реєстрі, іншим державним органам відповідно до чинного законодавства України.

При включенні неприбуткової установи до бази Реєстру їй по її ідентифікаційному номеру ставиться ознака неприбуткової установи (встановлює Державна податкова адміністрація України).

Створення і ведення Реєстру здійснюється Державною податковою адміністрацією України.