Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Розділ VIІ. Порядок складання звіту про використання коштів неприбутковими установами

Таблиця 7.1ПОДАТКОВИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НЕПРИБУТКОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Неприбуткова установа (організація) Інститут бізнесу та права (назва)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02043486

Місцезнаходження, телефон неприбуткової установи (організації) м. Київ, тел. 248-66-24

Форма власності (КФВ)

Орган управління неприбуткової установи (організації) Міністерство освіти і науки України (міністерство, інші центральні органи виконавчої влади; без підпорядкування)

Організаційно-правова форма господарювання (КОПФГ)

Орган державної реєстрації (назва)

Дата державної реєстрації номер рішення

Номер рішення про реєстрацію у податковому органі 25

 

Ознака неприбуткової установи (організації) 0002

 

Податковий період 20 03 року

квартал півріччя 3 квартали ? рік

Назва податкового органу, до якого подається звіт, Шевченківського району

________

Одиниці виміру: тис. грн з одним десятковим знаком.


Продовження табл. 7.1

Відмітка про одержання звіту податковим органом

Штамп ДПІ або ДПА (дата, номер)

№ з/п

Показники

Код рядка

За звітний квартал

 

1

2

3

І частина

1

Бюджетне фінансування установ (організацій), що віднесені до неприбуткових установ (організацій) відповідно до абзацу «а» п/п. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 (ознака неприбутковості з 0001 по 0004) (сума ряд. 1.1, 1.2, 1.3)

1

66476,7

1.1

Фактично одержане фінансування по загальному фонду

1.1

14140,8

1.2

Залишки коштів на рахунках спеціального фонду, що перейшли з попереднього року

1.2

2366,7

1.3

Доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим в установленому порядку кошторисом (сума ряд. з 1.3.1 по 1.3.4)

1.3

49969,2

1.3.1

сума одержаної безповоротної фінансової допомоги або безоплатних надходжень чи добровільних пожертвувань (сума ряд. 1.3.1.1 та 1.3.1.2)

1.3.1

 

1.3.1.1

сума коштів

1.3.1.1

 

1.3.1.2

вартість майна

1.3.1.2

 

1.3.2

пасивні доходи

1.3.2

 

1.3.3

доходи від надання державних послуг (видачі дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, реєстрації, інших послуг, обов’язковість придбання яких передбачена законодавством)

1.3.3

 

1.3.4

доходи від надання платних послуг бюджетною установою (організацією)

1.3.4

 

Продовження табл. 7.1

№ з/п

Показники

Код рядка

За звітний квартал

 

1

2

3

2

Доходи неприбуткових установ (організацій), що включені до Реєстру неприбуткових установ (організацій) відповідно до абзацу «б» п/п. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 (ознака неприбутковості з 0005 по 0008 та 00141(сума ряд. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

2

 

2.1

Сума одержаної безповоротної фінансової допомоги або безоплатних надходжень чи добровільних пожертвувань (сума ряд. 2.1.1 та 2.1.2)

2.1

 

2.1.1

сума коштів

2.1.1

 

2.1.2

вартість майна

2.1.2

 

2.2

Пасивні доходи

2.2

 

2.3

Доходи, отримані від проведення основної діяльності

2.3

 

2.4

Активи (кошти або майно), що передані неприбутковій організації після ліквідації іншої

2.4

 

3

Доходи пенсійних фондів і кредитних спілок, що включені до Реєстру неприбуткових установ (організацій) відповідно до абзацу «в» п/п. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 (ознака неприбутковості 0009 та 0010) (сума ряд. з 3.1 по 3.2)

3

 

3.1

Доходи пенсійних фондів (сума ряд. 3.1.1 та 3.1.2)

3.1

 

3.1.1

кошти, які надходять до пенсійних фондів у виг-ляді внесків на додаткове пенсійне забезпечення, в тому числі і внески на інші потреби, передбачені законодавством

3.1.1

 

3.1.2

пасивні доходи, отримані з джерел, визначених законодавством про пенсійні фонди

3.1.2

 

3.2

Доходи кредитних спілок (сума ряд. 3.2.1 та 3.2.2)

3.2

 

3.2.1

кошти, які надходять до кредитних спілок у вигляді внесків, у тому числі внески на інші потреби, передбачені законодавством

3.2.1

 

Продовження табл. 7.1

№ з/п

Показники

Код рядка

За звітний квартал

 

1

2

3

3.2.2

пасивні доходи, отримані з джерел, визначених законодавством про кредитні спілки

3.2.2

 

4

Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ (організацій) відповідно до абзацу «г» п/п. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 (ознака неприбутковості 0011) (сума ряд. 4.1 та 4.2)

4

 

4.1

Доходи, отримані у вигляді коштів або майна від проведення основної діяльності

4.1

 

4.2

Пасивні доходи

4.2

 

5

Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ (організацій) відповідно до абзацу «д» п/п. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 (ознака неприбутковості 0012) (сума ряд. 5.1 та 5.2)

5

 

5.1

Разові або періодичні внески засновників і членів

5.1

 

5.2

Пасивні доходи

5.2

 

6

Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ (організацій) відповідно до абзацу «е» п/п. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 (ознака неприбутковості 0013) (сума ряд. 6.1, 6.2 та 6.3)

6

 

6.1

Сума одержаної безповоротної фінансової допомоги або безоплатних надходжень чи добровільних пожертвувань (сума ряд. 6.1.1 та 6.1.2)

6.1

 

6.1.1

сума коштів

6.1.1

 

6.1.2

вартість майна

6.1.2

 

6.2

Доходи від надання культових послуг

6.2

 

6.3

Пасивні доходи

6.3

 

7

Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ (організацій) відповідно до абзацу «є» п/п. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 (ознака неприбутковості 0015) (сума ряд. 7.1 та 7.2)

7

 

Продовження табл. 7.1

№ з/п

Показники

Код рядка

За звітний квартал

 

1

2

3

7.1

Доходи, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності у вигляді (сума ряд. з 7.1.11 по 7.1.3):

7.1

 

7.1.1

внесків

7.1.1

 

7.1.2

суми коштів

7.1.2

 

7.1.3

вартості майна

7.1.3

 

7.2

Пасивні доходи

7.2

 

8

Профінансовані видатки бюджетної установи (організації) (сума ряд. 8.1 та 8.2)

8

64953,4

8.1

Сума видатків за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій)

8.1

14140,8

8.2

Сума видатків за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій)

8.2

50812,6

9

Загальна сума профінансованих видатків неприбуткової установи (організації), крім бюджетної (сума ряд. 9.1 та 9.2)

9

 

9.1

Сума витрат на утримання неприбуткової установи (організації), крім бюджетних, у межах кошторису

9.1

 

9.2

Витрати, що здійснюються неприбутковою установою (організацією) для виконання статутних завдань (проведення основної діяльності) (сума ряд. з 9.2.1 по 9.2.9):

9.2

 

9.2.1

благодійної діяльності

9.2.1

 

9.2.2

екологічної діяльності

9.2.2

 

9.2.3

оздоровчої діяльності

9.2.3

 

9.2.4

освітньої діяльності

9.2.4

 

9.2.5

аматорсько-спортивної діяльності

9.2.5

 

9.2.6

просвітньої діяльності

9.2.6

 

Продовження табл. 7.1

№ з/п

Показники

Код рядка

За звітний квартал

 

1

2

3

9.2.7

культурної діяльності

9.2.7

 

9.2.8

наукової діяльності

9.2.8

 

9.2.9

сума витрат на інші цілі, що передбачені статутними документами

9.2.9

 

ІІ частина

10

Сума доходів з інших джерел, що підлягають оподаткуванню

10

 

11

Витрати, що прямо пов’язані з отриманням доходів з інших джерел

11

 

12

Прибуток, що підлягає оподаткуванню (ряд. 10—11)

12

 

13

Нарахований податок на прибуток з інших доходів за звітний податковий період (ряд. 12 • 30 : 100)

13

 

14

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року

14

 

15

Сума нарахованого податку до сплати за звітний період (ряд. 1 – ряд. 14 + ряд. 25 + ряд. 26)

15

 

16

Сума доходів, що звільняються від оподаткування, отриманих за попередній звітний (податковий) рік

16

 

17

Прибуток від доходу з інших джерел, зменшений на суму податку за попередній звітний (податковий) рік (ряд. 12 – ряд. 13)

17

 

18

Загальні валові доходи за попередній звітний (податковий) рік (ряд. 16 + ряд. 17)

18

 

19

Сума витрат за попередній звітний (податковий) рік та за перший квартал поточного року

19

 

20

Нерозподілена сума прибутку на кінець І кварталу, наступного за звітним (ряд. 18 – ряд. 19)

20

 

21

Норматив отримання доходів згідно із законодавством (ряд. 18 • 25 : 100)

21

 

Закінчення табл. 7.1

№ з/п

Показники

Код рядка

За звітний квартал

 

1

2

3

22

Сума перевищення (ряд. 20 – ряд. 21)

22

 

23

Нарахований податок на прибуток із суми перевищення (позитивне значення ряд. 22 • 30 : 100)

23

 

24

Нарахований податок на прибуток у І кварталі (ряд. 15 + 23)*

24

 

25

Сума податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки за _____________________ 200__ р.**

25

 

26

Суми штрафу від суми недоплати** (ряд. 25 • • «розмір штрафу» : 100)

26

 

__________

* Рядки з 16 по 24 заповнюються тільки у І кварталі.

** Рядок 25 заповнюється в разі уточнення показників звіту відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону України від 21.12.00 № 2181-ІІІ «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами». Сума штрафу (ряд. 26) нараховується платником самостійно згідно з п. 17.2 ст. 17 згаданого Закону.

Дата подання звіту

«___» _____________ 20__ р. Наведена інформація є достовірною

Керівник підприємства ________________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер ________________________________________

(підпис, прізвище)

М.п.


ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ ДПА Українивід 11.07.97 № 233(у редакції наказу ДПА Українивід 29.04.02 № 203)ЗареєстрованоНаказ Мін’юсту Українивід 21.05.02 за № 443/6731