Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Перелік пільг, передбачених законодавством з виплати допомоги особам постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи до колонок 5—6 розділу 4

Пільги з виплати допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Виплати допомоги на загальних підставах, передбачених законом

Підлягають відображенню в колонках 5 та 6 звіту

Особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС і віднесені до 1—4 категорій, допомога з тимчасової непрацездатності; допомога по догляду одному з батьків або особі, що його заміняє та доглядає за хворою дитиною віком до 14 років, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи, — виплачується в розмірі 100 % від середньої заробітної плати (доходу), незалежно від страхового стажу (ст. 37 Закону № 2240)

Допомога з тимчасової непрацездатнос-ті виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах: 60 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, що мають страховий стаж до 5 років; 80 % — застрахованим особам, що мають страховий стаж від 5 до 8 років; 100 % — застрахованим особам, що мають страховий стаж понад 8 років (ст. 37 Закону № 2240)

Наприклад, якщо у постраждалого від аварії на ЧАЕС 3-ї категорії на момент захворювання страховий стеж становить 4 роки і 6 місяців, то йому належить без пільг оплатити листок непрацездатності у розмірі 60 %, але йому оплачують його в розмірі 100 %. Саме цю суму різниці в оплаті лікарняного листка (40 %) потрібно відобразити у колонці 6 розділі IV Звіту, Загальну суму допомоги і днів, слід показати в колонках 3 і 4. При цьому кількість днів, зазначених у колонках 3 і 5, повинна збігатися

Жінкам, віднесеним до 1—4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності і пологах виплачується за 180 календарних днів (90 — до пологів і 90 — після пологів) (ст. 38 Закону № 2240)

Допомога по вагітності і пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох або більше дітей — 70) календарних днів після пологів (ст. 38 Закону № 2240)

У колонках 5 і 6 розділу IV Звіту потріб-но відобразити різницю в кількості днів і сумі допомоги (виплаченої за ці додат-кові дні) між декретною відпусткою, наданою на загальних підставах, і декретною відпусткою, наданою на пільгових умовах жінкам, які постраждали від аварії на ЧАЕС і віднесені до 1—4 категорії (у колонках 3 і 4 зазначають загальну суму допомоги і днів)

Для осіб, віднесених до 1-ї категорії постраждалих від аварії на ЧАЕС, передбачено видачу листка непрацездатності на весь період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу проїзду туди і назад з виплатою допомоги з державного соціального страхування, незалежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку (п. 16 ст. 20 Закону № 796)

Допомога з тимчасової непрацездатності у разі санаторно-курортного лікування надається застрахованій особі, якщо тривалість щорічної (основної і додаткової) відпустки недостатня для лікування та проїзду до санаторно-курортного закладу і назад (п. 10 ст. 35 Закону № 2240)

У колонках 5 і 6 розділу IV Звіту відображаються дні та сума допомоги, що виплачена по листку непрацездатності, виданому на період санаторно-курортного лікування особам, віднесеним до 1-ї категорії постраждалих від аварії на ЧАЕС. Ці самі дні та сума відображаються в колонках 3 і 4

У випадку хвороби дитини віком до 14 років, визнаної постраждалою від аварії на ЧАЕС, листок непрацездатності видається одному з батьків або особі, що їх заміняє, на весь період хвороби, включаючи санаторно-курортне лікува-ння, якщо дитина потребує догляду батьків відповідно до висновку лікарської консультаційної комісії медичного закладу, в якому дитина лікується або перебуває на диспансерному обліку. Допомога виплачується в розмірі 100 % від заробітку, незалежно від страхового стажу (п. 2 ст. 30 Закону № 796)

Допомога з тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше як 14 календарних днів. Допомога з тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, якщо їй потрібне стаціонарне лікування, виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною. Допомога з тимчасової непрацездатності застрахованій особі, яка виховує дитину-інваліда віком до 16 років, надається за весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад) за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за нею (ст. Закону № 2240)

У колонках 5 і < розділу IV Звіту відображається різниця між кількістю днів та сумою виплаченої допомоги на пільгових умовах і передбаченої законодавством на загальних підставах. Загальна сума допомоги і дні відображаються в колонках 3 і 4. Наприклад, при амбулаторному лікуванні дитини віком до 14 років, яка постраждала від аварії на ЧАЕС, видано листок непрацездатності по догляду за,нею на період з 3 до 21 лютого 2003 р. включно. Листок непрацездатності підлягає оплаті повністю за 15 робочих днів (при п’ятиденному робочому тижні). За цих умов у колонках 5 і 6 відображається сума допомоги. виплаченої за період з 17 до 21 лютого. тобто за 5 робочих днів, що оплачені понад передбачених законодавством на загальних підставах. У колонках 3 і 4 зазначають загальну кількість втрачених робочих днів (15) і суму допомоги

Примітка: Закон України від 18.01.01. № 2240-ІІІ. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням.

Путівки, які своєчасно не видані застрахованим особам або членам їх сімей і термін дії яких минув у звітному кварталі, вважаються такими, що невикористані, тобто «згоріли», і зазначаються у графі «Не використано путівок у терміни їх дії, що минули» (колонки 23—24).

По видах путівок до реабілітаційних відділень санаторіїв (код рядка 2) звіт складається лікувальною установою, яка отримала від робочого органу Фонду путівки до профільних відділень реабілітації санаторіїв.

До дитячих оздоровчих закладів (код рядка 6) необхідно відносити дитячий заміський оздоровчий заклад та дитячий оздоров-чий заклад санаторного типу.

У рядку 9 страхувальник звітує за путівки до санаторіїв-профілакторіїв, що отримані від робочих органів Фонду і придбані органами Фонду відповідно до пп. 2.1.10 та 2.1.12 Інструкції про порядок планування, обліку, видачі путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей, придбаних за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої постановою правління Фонду від 24.12.01 р. № 5.

Рядок 12 «Інші витрати» — резервний рядок, який може бути застосований у разі зміни законодавчих актів або при проведенні страхувальником витрат, пов’язаних із соціальним страхуванням на підставі рішень правління Фонду.

Рядок 13 «Загальна сума витрат страхувальника за рахунок коштів Фонду, зарахованих у звітному періоді (з початку року)» (сума рядків 7, 11, 12). Дані рядка 13 розділу IV відповідають даним рядка 14 розділу III.

Розділ V. Заборгованість за страхувальником. Рядки цього розділу заповнюються в разі наявності заборгованості за страхувальником на кінець звітного періоду. Сума даних рядків 1—5 розділу V дорівнює даним рядка 17 розділу III Звіту. У разі запов-нення таблиці V таблиця VI не заповнюється.

Рядок 1 «Заборгованість по страхових внесках, строк сплати яких не настав (поточна заборгованість)». Наводяться дані про суму страхових коштів, нарахованих в останньому місяці звітного періоду, але не сплачених, оскільки термін сплати заробітної плати, а відповідно і нарахованої суми коштів Фонду настане в перших числах місяця, наступного за звітним періодом.

Рядок 2 «Заборгованість, пов’язана з невиплатою заробітної плати». Наводяться дані про суму страхових внесків (за мінусом нарахованих витрат), нарахованих на заробітну плату, яка не виплачена. При цьому не враховуються внески останнього місяця, які відображені в рядку 1 табл. V. Дані цього рядка не можуть перевищувати величину, що розраховується множенням даних про заборгованість з виплати заробітної плати (рядок 2 табл. ІІа) на страховий тариф відповідного періоду. Така заборгованість згідно з базовим Законом не відноситься до недоїмки.

Рядок 3 «Реструктуризована заборгованість». Наводяться дані про залишок на кінець звітного періоду реструктуризованої заборгованості по коштах Фонду. Реструктуризація недоїмки по коштах Фонду передбачалася Порядком проведення органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності списання та розстрочення податкового боргу (недоїмки) зі збору на обо-в’язкове соціальне страхування затвердженим постановою прав-ління Фонду від 19.09.01 № 39 відповідно до статті 18 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

У разі дострокового розірвання договору про розстрочення сплати боргу по коштах Фонду (п. 8 згаданого Порядку), сума відсотків, що нараховується згідно з наведеним Порядком, по-винна бути відображена в рядку 3 розділу III.

Рядок 4 «Прострочена заборгованість, у т. ч. при натуроплаті». Наводяться дані про суму коштів Фонду, не сплачених в установлений базовим Законом термін (одночасно з виплатою заробітної плати або на наступний день при виплаті натуроплатою), станом на кінець звітного періоду.

Рядок 5 «Інша заборгованість». Наводяться дані про суму іншої заборгованості страхувальника, яка виникла внаслідок донарахування санкцій спеціалістами Фонду (суми штрафів, пені, донараховані внески, що не сплачені на кінець звітного періоду), та в інших випадках.

Розділ VI. Заборгованість за фондом. Рядки цього розділу заповнюються в разі наявності заборгованості за Фондом на кінець звітного періоду (рядок 11 розділу III Звіту). У разі заповнення табл. VI табл. V не заповнюється.

Рядок 1 «Заборгованість, що буде погашена внесками наступного звітного кварталу». Якщо витрати, проведені страхувальником-роботодавцем, за звітний квартал перевищують нараховану суму страхових внесків та інших платежів, то різниця між сумою витрат і сумою страхових внесків зараховується в рахунок сплати наступного кварталу (абзац перший п. 6.9 Інструкції № 16). Навівши дані в цьому рядку, страхувальник повідомляє робочий орган Фонду про відсутність необхідності перерахування на його рахунок коштів від Фонду у вигляді дотації.

Рядок 2 «Заборгованість, яка повинна бути сплачена Фондом після прийняття звіту». Якщо ж витрати не можуть бути покриті страховими внесками в наступному кварталі, то сума перевищення, з урахуванням очікуваного результату в наступному кварталі, відшкодовується страхувальнику-роботодавцю органом реєстрації після одержання від нього звіту за формою Ф4-ФССзТВП за минулий квартал» (абзац другий п. 6.9 Інструкції № 16). Наведення даних в цьому рядку означає, що орган Фонду повинен перерахувати вказану суму на рахунок страхувальника для відшкодування проведених ним витрат відповідно до базового Закону.

При цьому слід нагадати, що відшкодування страхувальнику-роботодавцю суми перевищення над сумою страхових внесків у випадках, коли належна сума страхових внесків не покриває витрат, може проводитись і до одержання звіту за формою Ф4-ФССзТВП при обов’язковому поданні довідки-розрахунку за підписом керівника, головного бухгалтера, завіреної печаткою підприємства (абзац третій п. 6.9 Інструкції № 16). Відшкодування здійснюються органом Фонду шляхом перерахування відповід-них сум на поточний рахунок страхувальника.

Сума даних рядків 1 та 2 табл. VI дорівнює даним рядка 12 табл. 3.

Інформація рядків 3.1, 3.2, 3.3 носить довідковий характер і необхідна органам Фонду для прийняття управлінських рішень. Сума даних цих рядків може не відповідати сумі заборгованості за Фондом (рядок 12 табл. 3).

Рядок 3.1 «Не відшкодовано з вини Фонду». Заповнюється страхувальником в разі порушення органом Фонду за будь-яких обставин, у тому числі внаслідок незадовільного фінансового стану, встановленого п. 6.9 Інструкції № 16 порядку відшкодування проведених страхувальником відповідно до базового Закону витрат.

У разі, коли нараховані суми допомоги, відображені в розділі IV «Витрати за рахунок страхових внесків», фактично не виплачені страхувальником (показані в колонці 7 розділу IV), але вони перевищують суму нарахованих страхових внесків та інших надходжень, то заборгованість за Фондом, яка виникає в таких випадках, не повинна погашатись Фондом і має бути відображена в рядку 3.2 Розділу VI.

Рядок 3.3 «Заборгованість пов’язана з надлишковим перерахуванням». Наводиться сума, помилково (надлишково) перерахована на рахунки Фонду.