Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей у бюджетних установах

Таблиця 4.16

ЗВІТ ПРО НЕДОСТАЧІ ТА КРАДІЖКИ ГРОШОВИХ КОШТІВ І МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

за звітний рік

Форма № 15

 

 

Коди

Установа Військова частина

за ДКУД

 

Територія м. Березань Київської області

за ЄДРПОУ

 

Код відомчої класифікації 201

за КОАТУУ

 

Періодичність: річна

за СПОДУ

 

Одиниця виміру: гривні

 

 

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Заборгованість за недостачами та крадіжками грошових коштів та матеріальних цінностей на початок року

010

500

Встановлено недостач та крадіжок грошових коштів та матеріальних цінностей з початку року — всього

020

1000

Закінчення табл. 4.16

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

з них: віднесено на винних осіб за рішенням суду

 

030

 

500

Стягнуто з винних осіб

040

400

Списано за рахунок установи

050

100

Залишок заборгованості на кінець року (010 + 020 — 040 — 050)

060

1000

у тому числі: присуджено судом

 

070

 

1000

перебуває у слідчих органах

080

Керівник

Головний бухгалтер

“___” _____________________ 200__ р.

М.п.

 

Форма № 15 “Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах” відображає недостачі та крадіжки грошей і матеріальних цінностей у розрізі заходів, що були проведені для їх усунення.

Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до Закону України “Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей”, зі змінами та доповненнями, та постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей” від 22.01.96 № 116.