Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України

Таблиця 4.6

ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУБЮДЖЕТУ З МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ за _____ рік

 

 

Коди

Форма № 2-валюта

за ДКУД

 

Установа Обласна клінічна лікарня

за ЄДРПОУ

 

Територія м. Київ

за КОАТУУ

 

Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів

за ЗКГНГ

 

Періодичність: квартальна

за СПОДУ

 

Одиниці виміру: гривні

 

 

Код економічної класифікації видатків

Затверджено кошторисом на рік

План асигнувань на звітний період

Ліміти асигнувань звітного періоду

Залишоккоштівна початокзвітного року

Надійшло коштів за звітний період

Курсоварізниця

Касовівидатки

Фактичні видатки

Залишок коштів накінець звітного періоду

іноземна валюта

грн

іноземна валюта

грн

грн

іноземна валюта

грн

іноземна валюта

грн

іноземна валюта

грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Керівник

Головний бухгалтер

“___” ___________ 200__ р.

У графі 4 “Ліміти асигнувань звітного періоду” наводяться планові показники з урахуванням скорочення асигнувань загального фонду, якщо таке рішення буде прийняте відповідно до чинного законодавства України.

У графі 5 “Залишок коштів на початок звітного року — іноземна валюта” записується сума залишку коштів на поточному рахунку на початок звітного року в іноземній валюті.

У графі 6 “Залишок коштів на початок звітного року — грн” записується сума залишку коштів на поточному рахунку на початок

звітного року в іноземній валюті, що перерахована в національну валюту за курсом Національного банку України на початок року.

У графі 7 “Надійшло коштів за звітний період — іноземна валюта” відображається сума коштів загального фонду бюджету, яка фактично надійшла на ім’я бюджетної установи в іноземній валюті.

У графі 8 “Надійшло коштів за звітний період — грн” відображається сума коштів загального фонду бюджету, яка фактично надійшла на ім’я бюджетної установи в іноземній валюті. У цій графі наводиться сума коштів, що перерахована в національну валюту за курсом Національного банку України на дату здійcнення операції.

У графі 9 “Курсова різниця — грн” наводиться сума курсової різниці, що утворилася при оцінці однакової кількості одиниць іноземної валюти в національну при різних валютних курсах.

У графі 10 “Касові видатки — іноземна валюта” відображається сума касових видатків бюджетної установи із загального фонду бюджету, проведена в іноземній валюті шляхом перерахування коштів з поточного рахунку за всіма видами операцій.

У графі 11 “Касові видатки — грн” наводиться сума касових видатків бюджетної установи із загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків, проведена в іноземній валюті шляхом перерахування коштів з поточного рахунку за всіма видами операцій. У цій графі наводиться сума, перерахована в національну валюту за курсом Національного банку України на дату здійснення операції.

У графі 12 “Фактичні видатки — іноземна валюта” наводиться сума фактичних видатків бюджетної установи, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами і проведені в іноземній валюті.

У графі 13 “Фактичні видатки — грн” відображається сума фактичних видатків бюджетної установи, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами і проведені в іноземній валюті, що перерахована в національну валюту за курсом Національного банку України на дату здійснення операції.

У графі 14 “Залишок коштів на кінець звітного періоду — іноземна валюта” записується сума залишку коштів на поточному рахунку на кінець звітного періоду в іноземній валюті.

У графі 15 “Залишок коштів на кінець звітного періоду — грн” записується сума залишку коштів на поточному рахунку на кінець звітного періоду в іноземній валюті, що перерахована в національну валюту України за курсом Національного банку України на звітну дату.