Інвестування - Щукін Б. М.

Б. М. Щукін

ІНВЕСТУВАННЯ

Курс лекцій

Щ95 Інвестування: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2004. - 216 с: іл. - Бібліогр.: с. 214.

ISBN 966-608-346-9

Розглядаються теоретичні, методичні та практичні питання організації інвестиційного процесу: місце інвестування в системі економічної діяльності, планування інвестицій, розрахунки ефективності й доцільності витрат капіталу, управління інвестиційними проектами, робота з фінансовими інструментами, врахування ризиків. Компактно викладено теоретичні засади курсу та загальноприйняті в інвестиційній діяльності методи кількісних розрахунків.

Для студентів вищих навчальних закладів, економістів, практиків, для всіх, кого цікавить питання інвестування.

ББК 65.9(4УКР)-56я73ЗМІСТ