Міжнародна торгівля - Дахно І.І.

4.2. Договори у рамках Світової організації торгівлі

Основні міжнародно-правові акти у рамках Світової організації торгівлі такі:

1. Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) (General Agreement on Tariffs & Trade - GATT). Стосується торгівлі товарами.

2. Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС) (General Agreement on Trade in Services - GATS). Стосується торгівлі послугами.

3. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS ). Це ланка, що пов'язує інтелектуальну власність з торгівлею.

Саме на цих трьох "опорах" зведена "будівля" Світової організації торгівлі.

Результати Уругвайського раунду переговорів ГАТТ зафіксовано у таких документах:

А. Маракеська угода про заснування Світової організації торгівлі (Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization).

Б. Багатосторонні угоди (Multilateral Agreements):

1. У сфері торгівлі товарами (trade in goods) - Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 р.

Пов'язаніугоди (Associated Agreements):

o Угода про застосування ст. VII ГАТТ 1994 р. (Угода про митну оцінку), (Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994, Customs Valuation);

o Угода про довідвантажувальну інспекцію (ПСІ) (Agreement on Preshipment Inspection - PSI);

o Угода про технічні бар'єри в торгівлі (ТБТ) (Agreement on Technical Barriers to Trade - TBT);

o Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів (СПС) (Agreement on the Application of Sanitary & Phytosanitary Measures - SPS);

o Угода про процедури імпортного ліцензування (ІЛП) (Agreement on Import Licensing Procedures - ILP);

o Угода про охоронні заходи (АС) (Agreement on Safeguards - АС);

o Угода про субсидії та врівноважені заходи (СКМ) (Agreement on Subsidies & Countervailing Measures - SCM);

o Угода про застосування ст. VI ГАТТ 1994 р. (Антидемпінгова - АДП) (Agreement on Implementation of article VI of GATT 1994, Anti-dumping - ADP);

o Угода про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи (ТРІМС) (Agreement on Trade-Related Investment Measures - TRIMS);

o Угода про текстиль і одяг (АТК) (Agreement on Textiles & Clothing - ATC);

o Угода про сільське господарство (АА) (Agreement on Agriculture - АА);

o Угода про правила походження (АРО) (Agreement on Rules of Origin - АRO).

Домовленості і рішення:

o Домовленість про положення ГАТТ 1994 р. про платіжні баланси (Understanding of Balance-of-Payments Provisions of GATT 1994);

o Рішення про випадки, за яким митні адміністрації мають підстави сумніватися у правдивості чи точності задекларованої вартості (Рішення про перенесення тягаря доведення) (Decision Regarding Cases Where Customs Administrations Have Reasons & Doubt the Truth or Accuracy Of the Declared Value (Decision on Shifting the Burden of Proof));

o Домовленість про тлумачення ст. XVII ГАТТ 1994 р. (Державні торговельні підприємства) (Understanding on the Interpretation of Article XVII GATT 1994 (State trading enterprises);

o Домовленість про правила і процедури, що застосовуються для врегулювання спорів (Understanding on Rules & Procedures Governing the Settlement of Disputеs);

o Домовленість про тлумачення п. 1(6) ст. II ГАТТ 1994 р. (Прив'язуваність тарифних поступок) (Understanding on the Interpretation of the Article II: 1(6) of GATT 1994 (Binding of tariff concessions).);

o Рішення про торгівлю і довкілля (Decision on Trade & Environment).

2. Торгівля послугами.

Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС).

3. Права інтелектуальної власності (Intellectual Property Rights - TRIPs).

В. Кількасторонні торговельні угоди (Plurilateral trade agreements):

o Угода про торгівлю цивільними літаками (Agreement on Trade in Civil Aircraft);

o Угода про державні замовлення (Agreement on Government Procurement);

o Міжнародна молочна угода (International Dairy Agreement);

o Міжнародна угода з м'яса (International Bovine Meat Agreement). Основною метою Генеральної угоди з тарифів і торгівлі є створення у світі ліберальної і відкритої торговельної системи, яка дає змогу підприємствам країн-членів здійснювати торговельну діяльність на засадах добросовісної конкуренції. Існують такі основні правила, визначені ГАТТ:

o захист національної промисловості лише за допомогою тарифів, країнам-членам забороняється запроваджувати кількісні обмеження. Є дуже обмежена кількість винятків з цього правила;

o прив'язування тарифів. Кожна країна має свій графік зниження тарифів, знижені тарифи забороняється підвищувати;

o режим нації найбільшого сприяння, який означає, що тарифи застосовуються на недискримінаційній основі до всіх країн. Винятки з цього правила стосуються країн-членів регіональних економічних угруповань і країн, що розвиваються. Для таких країн можуть застосовуватися преференційні тарифи, і це не вважається порушенням правила;

o принцип національного режиму (national treatment), що забороняє дискримінацію імпортованих товарів щодо еквівалентних товарів, виготовлених національними економіками.