Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)

9.5. Критерії успішного управління командою проекту

Інститут Санкт-Галлена і Міжнародний інститут навчальних організацій і інновацій (Миооии) у Мюнхені недавно надали результат обговорення успішних і неуспішних проектів з більш ніж 500 співробітниками з 111 підприємств Німеччини, Австрії, і Швейцарії і досліджували критерії успіху. При цьому мова, насамперед, йде про так званих проекти по зміні, що повинні були привести до уточнення ринкових стратегій і процесів роботи.

Дивним результатом дослідження з'явилося те, що причини невдач мають у меншій мірі промислово-економічний чи технічний характер, а багато в чому зв'язані з культурою підприємництва, комунікаційними й інформаційними процесами на підприємстві.
Були виведені наступні критерії, що відрізняють успішні проекти від невдалих:

Загальна готовність до змін

Позиції типу "перевірене навіть не ставиться під сумнів", "ми робили так завжди", "люди, починаючи з визначеного віку, уже не можуть мінятися", "раніш усі було краще", "ті, нагорі, усе рівно роблять те, що хочуть" мають місце насамперед на підприємствах з незначними результатами змін. Навпроти, в успішних підприємствах панує така філософія "вік живи - вік учися", "не помиляється той, хто нічого не робить", "немає такої проблеми, з яким ми не змогли б справитися".

Культура конфліктів

При успішних проектах з конфліктами обходяться конструктивно і відкрито. Панує вільний обмін інформацією і думками, а також відкритість для критики. Навпроти, негативний вплив на успіх у випадку менш успішних проектів робить придушення критики ("Не критикуй мене!"), прояв влади і схована напруга.

Особиста відповідальність співробітників проекту

Успіх проектів безпосередньо зв'язаний зі ступенем особистої відповідальності співробітників проекту і можливості самоорганізації. Чим більшими повноваженнями володіє кожний окремо, тим скоріше він готовий узяти на себе відповідальність, і тем більше його особиста ініціатива і мотивація. Малі повноваження навпроти сприяють пасивності і навіть протидії.

Культура довіри

По-людськи приємний клімат відкритості, щирості і чесності в спілкуванні один з одним підвищує імовірність успіху проектів. При культурі довіри існує менша імовірність помилок, і рішення приймаються всіма, а після рішення перетворюються в життя.

Відсутність ієрархії

Проекти тоді були особливо успішними, коли робота над проектом відбувалася в команді, де ієрархія не грає ролі в організації чи проекті, або щонайменше, зведена до мінімуму. Тверда ієрархія блокувала в невдалих проектах творчість і мотивацію співробітників проекту.

Комунікаційна й інформаційна культура

Швидка і достатня інформація є найважливішою сировиною для інновацій. Проекти тому були особливо успішними, що в команді панувала атмосфера інтенсивного обміну інформацією і відкритої комунікації, тобто високий ступінь гласності. Гарна комунікація в цьому відношенні означає гарне співробітництво, і навпаки. При цьому під інформацією розуміється як те, що треба одержати, так і те, що треба надати. Інтенсивна комунікація між різними функціональними сферами приводить до того, що росте взаєморозуміння і співробітники можуть глянути за "край тарілки" своєї власної сфери, що приводить до прийняття більш зважених рішень.

Література:

1. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Учебник для вузов. – Спб.:1996.

2. Тренев В.Н., Магура М.И., Леонтьев С.В. "Управление человеческими ресурсами при реализации проектов. Методика и опыт", Москва, Издательство "Приор", 2002 г.

3. Клиффорд Ф.Грей, Эрик У. Ларсон Управление проектами: Практическое руководство/ Пер. с англ. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2003. – 528 с.

 

Питання для перевірки засвоєння знань:

1. В чому полягають особливості управління тудовими ресурсами проекту?

2. В чому плягає сутність організаційного планування проектів і які вхідні дані необхідні для даного процесу?

3. Які мтоди, засоби та результати організаційного планування?

4. Охарактеризуйте основні підходи до формування та основні характеристики команди проекту.

5. Опишіть фактори, що визначають принципи формування команди проекту

6. Охарактеризуйте модель формування ефективної команди проекту

  • Типи спільної діяльності в команді
  • Охарактеризуйте взаємозв’язок управлінських форм, важилей управління та типів спільної діяльності.
  • Чим характеризується організаційна культура команди?
  • Охарактеризуйте специфіку підбору та управління командою проекту.
  • Які фактори впливають на ефективне управління командою проекту? Розкрийте їх зміст.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи

Кейс «Харизма»

Компанією "Веселка" був відкритий великий автоматизований магазин, на будівництво якого було витрачено 200 млн. $. 58 торговельних автоматів продавали 2500 видів продовольчих товарів, усі розрахунки робив комп'ютер. Магазин довелося закрити - занадто мало виявилося покупців.

Один з відділів магазина, де зберегли живий персонал, на недостатність покупців не скаржиться. Тут можна добре розглянути товар, а при бажанні і порадитися з продавцем або просто перекинутися з ним парою жартівливих слів.

Президент компанії "Веселка" Роман Михайлович Иванько - 58 років, людина скупих жестів, не такий, як усі. Він володіє харизмою (викликає мотивацію) керівника, що впливає на продуктивність і загальний життєвий настрій співробітників компанії. Демонструючи впевненість у собі, явно виражене домагання на роль лідера, має почуття власного достоїнства, а також схильність до ризику. Харизматичне керування спонукує співробітників ставити перед собою високі цілі, виконання яких вимагає великої внутрішньої мобілізації.

Володимир Михайлович Ларін генеральний директор ТОО "Смарагд". Він став ініціатором великих змін. Альтруїст по натурі, наставляє колектив "на щирий шлях", ламає їх "свавілля", робить слухняним інструментом. Він важко трудиться, з щирою відданістю і повною відданістю справі, працює «в поті чола». Керівник у високій мірі виявляє такі якості, як натхненність і амбициозность, віра у власні сили і відданість справі, а також розрахунок на ефект. Головною проблемою фірми є плинність кадрів.

Сергій Іванович Іонов був нещодавно переведений керівником ВАТ "Крайтон". Сергій Іванович людина високого інтелекту. Із самого початку своєї діяльності він намагався зробити враження на колектив своїми нестандартними діями. Він нікому не підлеглий, реалізує колективну мрію про владу і волю, самодостатній, могутній, сильний. ВАТ "Крайтон" займає заслужене місце серед підприємств галузі, що підтверджується численними нагородами. Колектив стабільний, дружний, висококваліфікований, однак намітилася тенденція збільшення кількості конфліктних ситуацій.

Завдання:

1. Проведіть аналіз харизматичного стилю управління керівника.

2. Дайте групову оцінку особистості керівника, визначте якими важилями управління володіє керівник.