Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)

7.2. Співвідношення ризику і дохіду

Ризик можна поділити на дві категорії: за рівнем ризику і за часом ризику.

Різні інвестиції забезпечують різний рівень дохіду. Якщо справа цілком певна, то важко сподіватись на високі дохіди. Але якщо пропонують вкласти гроші у ненадійну або ризикову справу, тоді цілком закономірно вимагати високий дохід. Тобто, інвестори мають одержувати компенсацію за ризик.

Малий ризик пов’язаний з низькими дохідами, великий – з великими. Взаємозалежність ризику (Х) і дохіду (У) показана на наступному малюнку.

Взаємозалежність ризику і доходу

Коли ризик відсутній, інвестори одержують дохід Y1, за ризик Х1 інвестори одержать дохід Y2, за ризик Х2 – дохід Y3. Тобто у звичайних умовах діяльності низький ризик передбачає низьку віддачу. В умовах високого ризику дохіди будуть вищими.

Рівень ризику залежатиме від того, чи пов’язаний бізнес з добре освоєною галуззю діяльності.

Визначити рівень ризику можна шляхом порівняння ризикованості вкладів в ту чи іншу справу. Наприклад, звичайно менш ризиковано мати справу з відомими фірмами (підприємствами), в яких добре йдуть справи, або відкривати бізнес у добре освоєній галузі із забезпеченим ринком збуту. Шанси повернути інвестиції, вкладені у надійні компанії, значно вищі, ніж вкладені у невідомі фірми. Значно легше прогнозувати дохіди від менш ризикованих компаній (бізнесу), і навпаки, заняття ненадійним бізнесом чи співробітництво з невідомими фірмами є ризикованим, оскільки дохіди від них можуть бути несталими. Таким чином, рівень дохіду ( ставка дисконту) нижче у надійній справі, інвестування ризикованої справи вимагає більшої компенсації за ризик.

Фактор часу також значно впливає на рівень ризику. Готівка для інвестора важить більше, ніж гроші у майбутньому. Коли інвестор вкладає свій капітал у певний бізнес, він завжди ризикує або відчуває непевність, що капітал у майбутньому принесе очікуваний прибуток. І чим триваліший термін вкладу, тим більший ризик, тобто ризик є зростаючою функцією часу. Щоб примусити інвестора розлучитися зі своїми грошима надовго, треба його запевнити, що він отримає добру компенсацію. Інвестор повинен одержати винагороду за те, що взяв на себе ризик часу.

Коли гарантовано, що інвестиції не завдадуть збитків і вони вкладаються на дуже короткий період, їх називають безпечними.

Таким чином, рівень ризику можна визначити за допоиогою безпечної ставки та премії за ризик, яка залежить від фактору часу.

Безпечна ставка - це процентна ставка, що сплачується за безризикові активи або ті, що мають гарантованийдохід. Вона і є критерієм для оцінки ризикованості інших активів.

Премія за ризик – це необхідна норма дохіду понад безпечний дохід на капітал. Як свідчить практичний досвід, премія за ризик на цінні папери з багаторічним терміном їх погашення завжди вища за премію на ті цінні папери, що випускаються на рік.

Особливість методів аналізу ризику полягає у використанні категорій імовірності та статистичного аналізу. Так здійснюється аналіз ризиків за світовими стандартами.

Ризик можна оцінити, враховуючи мінливість очікуваних дохідів. Якщо мінливість висока важко точно передбачити якими будуть надходження (дохіди, прибуток). Якщо мінливість очікуваних дохідів незначна і не дуже змінюється, результати вкладення інвестицій легше передбачити.

Отже, загальний рівень ризику складається з безпечної ставки і премії за ризик, що визначається як різниця між загальним рівнем ризику і безпечною ставкою.

В літературі найбільш часто виділяють два підходи до визначення ризику проектів, які використовуються послідовно:

  1. аналіз чутливості і можливих сценаріїв проекту;
  2. оцінка ризиків за допомогою різних статистичних та імовірнісних методів.