Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)

Етап 5. Управління проектом

Управління проектом - процес зв'язку теорії (плану) із практикою (заходами плану).

Управління проектом передбачає прийняття ряду рішень :

• Як здійснювати моніторинг проекту на предмет його просування до мети .

• Як досягти показників проекту, порівнюючи поточні показники з плановими.

• Як втрутитися в проект, щоб скорегувати його, привести у відповідність із планом.

Моніторинг проекту

Керівник проекту насамперед повинен відповісти на запитання, що є об’єктом моніторингу в процесі реалізації проекту.

Оскільки головними цілями проекту є якість, витрати і час, то ці показники і будуть відслідковуватися в першу чергу.

Наприклад, контроль вартості зосереджується на (а) виявленні чинників, що впливають на вартісну основу, для гарантії того, що ці зміни будуть сприятливими, (Ь) визначенні того, що вартісна основа змінилася, і на (с) управлінні фактичними змінами по мірі їх виникнення. Контроль вартості включає:

• Відстеження вартісного виконання для виявлення відхилень від плану.

• Гарантування того, що всі відповідні зміни точно відображені у вартісній основі.

• Запобігання включенню у вартісну основу неправильних, невідповідних або незатверджених змін.

• інформування відповідних зацікавлених осіб про затверджені

зміни.

Контроль вартості включає пошук відповідей на запитання «чому», що стосуються як позитивних, так і негативних відхилень. Він має бути ретельно інтегрований Іншими процесами контролю (контролем за зміною змісту, контролем за зміною календарного плану, контролем якості та іншими видами контролю, як це обговорювалося в підрозділі 4.3). Наприклад, неправильні реакції на відхилення по вартості можуть спричинити проблеми з якістю чи календарним планом або неприпустимо підвищити ризик на пізніх стадіях проекту.

Оцінка показників проекту

Керівник проекту повинен мати можливість у будь-який момент оцінити показники проекту, що є об’єктом моніторингу, для того щоб оцінити прогрес проекту в цілому. І знову ми говоримо про витрати, якість і час. На практиці більше всього зусиль витрачається на оцінку витрат і часу . Проблеми якості, в остаточному підсумку, виявляються через проблеми витрат і часу .

Показники, що відслідковуються, і їхній вплив на цілі проекту

Показник, що відслідковується

На яку мету впливає

Витрати перевищують бюджет

Вартість

Дефіцит наявних засобів

Вартість

Зміна ціни постачальників

Вартість

Зміни в задачах проекту

Якість, час, витрати

Низькі технічні показники

Якість, час, витрати

Поганий контроль

Якість, час, витрати

Помилкова інформація

Якість, час, витрати

Затримки з постачанням ресурсів

Час, вартість

Зміна підрядником терміну здачі

Час, вартість

Запізнення з початком робіт

Час

Несвоєчасне закінчення робіт

Час

Після запуску проекту можуть починатися певні роботи, але велика частина з них буде чекати закінчення попередніх. Чим більше робіт завершиться, тим більше почнеться інших робіт. В остаточному підсумку незавершеними залишаються лише кілька робіт. Така структура повільного початку, за яким наступає прискорення і усунення недоліків, що характерно для більшості проектів. Саме тому крива витрат має S-образну форму, як це і показано на малюнку вище, навіть якщо криві окремих робіт мають лінійну форму. З цієї кривої , що будується на основі графіка робіт, порівнюються реальні витрати.

Фактичні і теоретичні витрати по проекту

Рис.4.8. Фактичні і теоретичні витрати по проекту

З малюнка випливає, що витрати по проекту перевищують запланований рівень.

Коригування проекту

Якщо показники якості, вартості або часові відхиляються від планових, то керівник проекту приймає рішення про коригування. Як правило, коригувальні заходи розробляються за широкою участю всіх зацікавлених сторін.