Пояснительная записка к проекту закона Украины № 2179 от 25.09.2019 о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2179 о финмониторинге и противодействии отмыванию денег

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 25.09.2019№ 2179

Дата рассмотрения: 25.09.2019

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до законопроєкту "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

Мета: досягнення відповідності правової системи України у сфері протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдження зброї масового знищення до критеріїв, що висуваються Європейським Союзом (ЄС) до держав, які мають намір вступити.

1. Підстава розроблення проєкту акта

Законопроєкт розроблено на виконання пункту 26 плану заходів на 2017 - 2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Уряду від 30.08.2017 N 601-р; пунктів 35 та 586 плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Уряду від 25.10.2017 N 1106; пункту 36e Меморандуму про співпрацю між Україною та МВФ та з метою імплементації норм четвертої Директиви (ЄС) 2015/849 "Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму" та норм Регламенту (ЄС) 2015/847 "Про інформацію, що супроводжує грошові перекази" і виконання ключових умов для надання Європейським Союзом Україні в жовтні 2019 року другого траншу макрофінансової допомоги розміром 500 млн євро.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами необхідно забезпечити імплементацію відповідних міжнародних стандартів, зокрема стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), а також стандартів, рівнозначних тим, які були прийняті Союзом.

Європейський парламент та Рада Європейського Союзу 20 травня 2015 року з метою узгодження законодавчих актів Європейського Союзу з Міжнародними стандартами з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення, ухваленими FATF у лютому 2012 року, прийняли Директиву (ЄС) 2015/849 "Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму" та схвалили Регламент (ЄС) 2015/847 "Про інформацію, що супроводжує грошові перекази".

У зв'язку з цим, з метою досягнення відповідності правової системи України у сфері протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдження зброї масового знищення з урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським Союзом (ЄС) до держав, які мають намір вступити, національне законодавство потребує змін.

Більшу частину положень Директиви (ЄС) 2015/849 та Регламенту (ЄС) N 2015/847 імплементовано в законодавстві України, зокрема у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), який розроблено на основі рекомендацій FATF. Проте процес імплементації зазначених актів ЄС не завершено.

З огляду на зазначене, Міністерством фінансів України підготовлено законопроєкт "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - проєкт Закону).

Проєкт Закону є аналогічним законопроєкту, який був зареєстрований за N 9417 від 19.12.2018 у Верховній Раді України VIII скликання (урядовий), та підготовлений для внесення на розгляд Верховної Ради України IX скликання з урахуванням пропозицій міжнародних експертів Єврокомісії та МВФ.

3. Суть проєкту акта

Проєкт Закону спрямований на удосконалення та уточнення окремих норм законодавства з питань запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також узгодження та покращання положень законодавчих актів, що змінюються, забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму.

Проєктом Закону пропонується комплексно удосконалити національне законодавство у сфері фінансового моніторингу, зокрема щодо:

- запровадження загальноприйнятої термінології у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та її суті до міжнародної;

- застосування ризик-орієнтованого підходу суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) при проведенні належної перевірки своїх клієнтів та відповідно перехід до кейсового звітування про підозрілі операції (діяльність) своїх клієнтів;

- збільшення порогової суми та зменшення кількості ознак для обов'язкового звітування про фінансові операції, про які СПФМ (банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи) зобов'язані були повідомляти Держфінмоніторинг, а саме залишається обов'язок повідомляти про фінансові операції на суму більше 400 тис. грн. (зараз 150 тис. грн.) та пов'язані з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами та клієнтами з держав, що не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність в антилегалізаційній сфері;

- розширення кола СПФМ, які будуть повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції, - особами, які надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування;

- удосконалення процедури розкриття суб'єктами господарювання своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та посилення вимог до виявлення СПФМ бенефіціарних власників своїх клієнтів;

- запровадження міжнародного інструментарію замороження активів та регламентація дій СПФМ із активами, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням;

- удосконалення законодавчих аспектів, які впливають на якість розслідування злочинів з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- удосконалення положень законодавства, що забезпечують конфіденційність факту отримання та виконання СПФМ запитів, рішень та доручень Держфінмоніторингу, та, як наслідок, захист СПФМ від погроз, дискримінаційних дій та інших негативних наслідків, пов'язаних з виконанням заходів з первинного фінансового моніторингу;

- перехід до відстеження грошових переказів як інструменту для запобігання, виявлення та розслідування випадків відмивання грошей та фінансування тероризму, а також для здійснення обмежувальних заходів.

Проєкт Закону вводить обов'язок для платіжних систем:

- супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу;

- забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу;

- встановлювати запобіжні заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, одержаними від злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму.

4. Правові аспекти

У цій сфері суспільних відносин діють:

Конституція України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Кримінальний кодекс України;

Кримінально процесуальний кодекс України;

Кодекс адміністративного судочинства України;

Цивільний кодекс України;

Закон України "Про банки і банківську діяльність";

Закон України "Про боротьбу з тероризмом";

Закон України "Про громадські об'єднання";

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

Закон України "Про Національний банк України";

Закон України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму";

Закон України "Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції";

Закон України "Про страхування";

Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

У проєкті Закону відсутні засади реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз впливу

Проєкт Закону є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

Прийняття проєкту регуляторного акта як закону надасть можливість вдосконалити організацію первинного та державного фінансового моніторингу і підвищити ефективність формування та реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Реалізація законопроєкту не впливає на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров'я, екологію та навколишнє природне середовище.

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проєкт Закону не потребує затвердження документів державного планування відповідно до Закону України "Про стратегічну екологічну безпеку".

7. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація проєкту Закону не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення, об'єднаних спільними інтересами, суб'єктів господарювання.

Проєкт Закону не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, соціально-трудової сфери та сфери наукової та науково-технічної діяльності.

8. Громадське обговорення

Проєкт Закону потребує проведення консультацій з громадськістю.

З метою громадського обговорення проєкт Закону розміщено на вебсайті Міністерства фінансів України.

9. Позиція заінтересованих органів

Проєкт Закону погоджено Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, Міністерством інфраструктури України, Національним банком України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національним антикорупційним бюро України, Державною регуляторною службою України, Державною службою фінансового моніторингу України, Державною податковою службою України, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Фондом державного майна України та за замовчуванням Національним агентством з питань запобігання корупції, Службою безпеки України, Державною судовою адміністрацією України.

10. Правова експертиза

Проєкт Закону погоджено Міністерством юстиції України із зауваженнями.

11. Запобігання дискримінації

У проєкті Закону не зазначено положень, які містять ознаки дискримінації.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проєкті Закону відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

У проєкті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією.

13. Прогноз результатів

Прийняття Закону дасть змогу удосконалити положення національного законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та підвищити ефективність формування та реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також забезпечить виконання рекомендацій експертів FATF, МВФ, Єврокомісії та Комітету Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

 

Міністр фінансів України

О. Маркарова

Via search.ligazakon.ua