Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

4. (0011) — інші, ніж визначені в абзаці «б», юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів

(абзац «г» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону)

Абзацем «г» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст.7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено, що неприбутковими установами та організаціями є інші юридичні особи, ніж визначені в абзаці «б» цього підпункту, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів.

П/п 7.11.5 п. 7.11 ст. 7 цього Закону визначено, що від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять таким неприбутковим установам від проведення їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів.

Приклад 1

Гаражний кооператив «Південний», створений на підставі Закону України «Про об’єднання громадян», є добровільним громадським об’єднанням. Його діяльність спрямована на зберігання транспортних засобів, що знаходяться у приватній власності громадян. Кооператив зареєстрований в органах державної влади і має статус юридичної особи, отже, зареєстрований як неприбуткова організація відповідно до абзацу «г» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону.

Статут приймається Загальними зборами громадян, які мають транспортні засоби і бажають своїми коштами спорудити стоянку (гараж). Члени кооперативу мають право обирати і бути обраними до керівних органів кооперативу (правління).

Гаражний кооператив «Південний» за І півріччя 2003 року отримав доходи:

— членські внески — основна діяльність (не підлягають оподаткуванню);

— банківські відсотки — пасивні доходи (не підлягають оподаткуванню);

— надання послуг (ремонт машин не членів кооперативу) (підлягають оподаткуванню на загальних підставах).

Приклад 2

Садівничо-городній кооператив «Економіст», створений відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян», є добровільним громадським об’єднанням для організації колективного садівництва та городництва і створення умов для культурного проведення вільного часу на земельних ділянках. Садівничо-городній кооператив має статус юридичної особи та зареєстрований як неприбуткова організація відповідно до абзацу «г» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону.

Товариством створено свій виборчо-представницький орган самоврядування (правління). Усі члени товариства мають рівні права на участь в управлінні справами товариства.

Садівничо-городній кооператив «Економіст» за І півріччя 2003 року отримав доходи:

— членські внески — основна діяльність (не підлягають оподаткуванню);

— банківські відсотки — пасивні доходи (не підлягають оподаткуванню).

Таким чином, якщо гаражні кооперативи та садівничі товариства провадять відповідно до статуту тільки основну діяльність згідно з п/п 7.11.13 п. 7.11 ст. 7, то вони можуть бути зареєстровані як неприбуткові організації і відповідно до п/п 7.11.6 від оподаткування звільняються доходи гаражних кооперативів та садівничих товариств, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять від проведення їх основної діяльності, та у вигляді пасивних доходів. При цьому загальне положення статутних документів таких організацій повинно містити позицію про те, що гаражний кооператив або садівниче товариство створений на підставі Закону України «Про об’єднання громадян».

У разі, якщо статутні документи зазначених організацій передбачають інші види діяльності, які можуть відповідно до чинного законодавства планувати одержання прибутку, то вони не підлягають включенню до Реєстру неприбуткових організацій.