Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Місячний звіт про виконання місцевих бюджетів

МІСЯЧНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Форма № 2 ммб
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: тис. грн
Веселинівська сільська рада Баришівського району Київської області
за червень 2004 р.

І. ДОХОДИ


Найменування показника

Код бюджетної
класифікації

Загальний фонд

Cпеціальний фонд

РАЗОМ

Затверджено
місцевими радами
на рік з урахуванням змін

Кошторисні
призначення
з урахуванням змін

Виконано з початку року

Затверджено
місцевими радами на рік з
урахуванням змін
Кошторисні
призначення з
урахуванням змін
Виконано з початку
року
Інші кошти спеціального фонду Плата за
послуги, що надаються
бюджетними
установами
Інші джерела надходжень бюджетних установ Затверджено
місцевими радами на рік з урахуванням змін
Кошторисні
призначення з
урахуванням змін
Виконано з початку
року

1. ДОХОДИ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податкові надходження

10000000

62,3

 

 

 

 

 

 

 

62,3

 

 

 
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11000000

5,5

1293,49

 

 

 

 

 

 

5,5

 

1293,49

 

Прибутковий податок з громадян

11010000

5,1

1180,99


 

 

 

 

 

5,1

 

1180,99

 

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від підприємницької діяльності

11010400

0,4

112,50

 

 

 

 

 

 

0,4

 

112,50

 

Податок на прибуток підприємств

11020000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

11020200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податки на власність

12000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

12020000

 

 

 

 

557,78

557,78

 

 

 

 

 

 

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

13000000

6,0

1902,04

 

 

 

 

 

 

6,0

1902,04

 

 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду

13010000

 

 

 

                 

Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту

13020000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платежі за користування надрами

13030000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плата за землю

13050000

6,0

 

1902,04

 

 

 

 

 

 

6,0

 

1902,04

Внутрішні податки на товари та послуги

14000000

1,0

 

640,00

 

 

 

 

 

 

1,0

 

640,00

Акцизний збір з вироблених в Україні товарів

14020000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності

14060000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податок на промисел

14060100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плата за видачу ліцензій і сертифікатів

14060200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності

14060300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоя­ми і тютюновими виробами

14061100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

14070000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станція­ми, заправними пунктами)

14071500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші податки

16000000

49,8

 

4850,15

 

 

 

 

 

 

49,8

 

4850,15

Місцеві податки і збори

16010000

3,0

 

594,20

 

 

 

 

 

 

3,0

 

594,20

Податки, не віднесені до інших категорій

16030000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші податки

16030200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фіксований сільськогосподарський податок

16040000

46,5

 

3636,75

 

 

 

 

 

 

46,5

 

3636,75

Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва

16050000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Єдиний податок на підприємниць­ку діяльність з юридичних осіб

16050100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Єдиний податок на підприємниць­ку діяльність з фізичних осіб

16050200

0,3

 

619,20

 

 

 

 

 

 

0,3

 

619,20

Неподаткові надходження

2000000

0,1

 

95,79

 

 

 

 

 

 

0,1

 

95,79

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від грошово-речо­вих лотерей

21030000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

21040000

0,1

 

95,79

 

 

 

 

 

 

0,1

 

95,79

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств

21050000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади

21050400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

21080000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

21110000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

2200000

0,1

 

16,15

 

 

 

 

 

 

0,1

 

16,15

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

22020000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плата за утримання вихованців шкіл та профтехучилищ соціальної реабілітації

22040000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна

22080000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне мито

22090000

0,1

 

16,15

 

 

 

 

 

 

0,1

 

16,15

Надходження від штрафів та фінансових санкцій

2300000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перерахування підприємцями част­ки вартості виготовленої нестан­дартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України зі стандартизації, метрології і сертифікації

23020000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні штрафи та інші санкції

23030000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші неподаткові надходження

2400000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

24030000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

24030000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

24060300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження коштів з розрахунків виборчих фондів

24060600

 

 

 

                 

Нез’ясовані надходження

2406700

 

 

 

                 

Інші надходження до фондів охо­рони навколишнього природного середовища

24061600

 

 

 

                 

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

24110000

 

 

 

                 

Відсотки за користування позиками, яка надавалися з місцевих бюджетів

24110600

 

 

 

                 

Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами

24110700

 

 

 

                 

Власні надходження бюджетних установ

25000000

 

 

 

                 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

25010000

 

 

 

                 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

 

 

 

                 

Доходи від операцій з капіталом

30000000

 

 

 

                 

Надходження від продажу основ­ного капіталу

31000000

 

 

 

                 

Надходження від відчуження май­на, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності

31030000

 

 

 

                 

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

33000000

 

 

 

                 

Надходження від продажу землі

33010000

 

 

 

                 

Надходження від продажу нематеріальних активів

33020000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільові фонди

50000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збір за забруднення навколишнього середовища

50080000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

50110000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом доходів

 

62,4

 

8797,62

 

 

 

 

 

 

62,4

 

8797,62

Офіційні трансферти

40000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від органів державного управління

4100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з Державного бюджету

41010300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до місцевих бюджетів з Державного бюджету

41010800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дотації

41020000

120,2

 

53698,69

 

 

 

 

 

 

120,2

 

53698,69

Дотації вирівнювання, що одержуються з Державного бюджету

41020100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові дотації, що одержуються з Державного бюджету

41020400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткова дотація з Державного бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ

41020600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенції

41030000

                       

Субвенція з Державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на ліквідацію стихійного лиха в Івано-Франківській області

41030100

                       

Субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проек­тів

41030400

                       

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам

41030600

                       

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання жит­ла військовослужбовцям, учас­никам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку зі скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання

41030700

                       

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електро­енергії, природного газу, послуг теп­ло-, водопостачання і водовідведен­ня, квартирної плати, вивезення по­бутового сміття та рідких нечистот

41030800

                       

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату енергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побу­тового палива, послуг тепло-, водо­постачання і водовідведення, квар­тирної плати, вивезення побутово­го сміття та рідких нечистот) і ком­пенсацію за пільговий проїзд окре­мих категорій громадян

41030900

                       

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

41031000

                       

Субвенція з Державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на погашення основ­ної суми боргу за кредитами

441031100

                       

Субвенція з Державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах

41031200

                       

Субвенція з Державного бюджету міському бюджету міста Одеси на збереження історичної забудови у центральній частині міста Одеси

41031300

                       

Субвенція з Державного бюджету бюджету міста Севастополя на компенсацію втрат доходів унаслідок розміщення на території міста Чорноморського Флоту

41031400

                       

Субвенція з Державного бюджету міському бюджету міста Львова на збереження історичної забудови у центральній частині міста Львова

                       

Субвенція з Державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим та інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток соціальної інфраструктури Автономної Республіки Крим

41031600

                       

Субвенція з державного бюджету Бахмацькому районному бюджету історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця»

41031700

                       

Субвенція з Державного бюджету міста Кам’янець-Подільський Хмель­ницької області на розвиток Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець»

41031800

                       

Субвенція з Державного бюджету Збаразькому районному бюджету Тернопільської області на збереження історичної забудови у центральній частині міста Збаража

41031900

                       

Субвенція з Державного бюджету міському бюджету міста Глухова Сумської області на збереження історичної забудови у центральній частині міста Глухова

41032000

                       

Субвенція з Державного бюджету міському бюджету міста Мелітополя Запорізької області на розвиток державного історико-археологічного заповідника «Кам’яна могила»

41032100

                       

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро­фи, на оплату електроенергії, при­родного газу, послуг тепло-, водопо­стачання і водовідведення, квартир­ної плати, транспортних послуг, зв’язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення

41032200

                       

Субвенція з Державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області

41032300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього доходів

62,4

 

8797,62

 

 

 

 

 

 

62,4

 

8797,62

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) до міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів

41010400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з міських (міст районного значення) до міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення), селищних, сільських і районних у містах бюджетів

41010500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами

41010900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дотації вирівнювання, що одер­жуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського значення), селищних, сільських і районних у містах бюджетів

41020300

120,2

 

53698,69

 

 

 

 

 

 

120,2

 

53698,69

Додаткові дотації, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) бюджетів

41020500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші дотації

41020900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенції на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання влас­них повноважень унаслідок на­даних державою податкових пільг

41030200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування

41030300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, міст та їх об’єднань

41030500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші субвенції

41033000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

182,6

 

62496,31

8,8

 

2076,78

557,78

1519

 

191,4

 

64573,09

З іншої частини бюджету

43000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошти, одержані із загального фонду бюджету розвитку (спеціального фонду)

43010000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

182,6

 

62496,31

8,8

 

2076,78

557,78

1519

 

191,4

 

64573,09

ІІ. ВИДАТКИ


Найменування показника

Код бюджетної
класифікації

Загальний фонд

Cпеціальний фонд

РАЗОМ

Затверджено
місцевими радами
на рік з урахуванням змін

Кошторисні
призначення
з урахуванням змін

Виконано з початку року

Затверджено
місцевими радами на рік з
урахуванням змін
Кошторисні
призначення з
урахуванням змін
Виконано з початку
року
Інші кошти спеціального фонду Плата за
послуги, що надаються
бюджетними
установами
Інші джерела надходжень бюджетних установ Затверджено
місцевими радами на рік з урахуванням змін
Кошторисні
призначення з
урахуванням змін
Виконано з початку
року

2. ВИДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Видатки за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне управління

010000

24,1

 

13394,43

2,8

 

682,66

 

682,66

 

26,9

14,2

14063,66

Органи місцевого самоврядування

010116

24,1

24,1

13394,43

2,8

2,8

682,66

 

682,66

 

26,9

14,2

14063,66

Освіта

070000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкільні заклади освіти

070101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа, дитсадок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

070201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

070804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші заклади освіти

070806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охорона здоров’я

080000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фельдшерсько-акушерські пункти

080600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний захист і соціальне забезпечення

090000

 

 

 

1,4

1,4

675

 

675

 

1,4

1,4

675

Інші видатки на соціальний захист населення

090412

 

 

 

1,4

1,4

675

 

675

 

1,4

1,4

675

Житлово-комунальне
господарство

100000

 

 

 

3,5

 

1564,46

 

1564,46

 

3,5

1,8

1564,46

Житлово-експлуатаційне господарство

100101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

100102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дотація житлово-комунальному господарству

100103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благоустрій міст, сіл, селищ

100203

 

 

 

3,5

 

1564,46

 

1564,46

 

3,5

1,8

1564,46

Культура і мистецтво

110000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

110103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

110104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотеки

110201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

110204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші культурно-освітні заклади та заходи

110502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізична культура і спорт

130000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення навчально-трену­вальних зборів і змагань

130102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші видатки

130112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво

150000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні вкладення

150101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житлове будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також військовослужбовцями, звільненими у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку зі скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання

150107

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

170000

 

 

 

1,0

1,0

 

 

 

1,0

Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг

170703

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

180000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримка малого і середнього підприємництва

180404

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільові фонди

240000

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

240604

 

 

 

1,0

1,0

 

 

 

1,0

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

240900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки, не віднесені до основних груп

250000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення виборів народних депутатів Автономної Республіки Крим та місцевих рад

250203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

250306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на покриття заборгованостей, що виникли в попередні роки із заробітної плати працівників бюджетних установ, грошового забезпечення, стипендій та інших соціальних виплат

250402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли в поперед­ні роки

250403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші видати

250404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернення бюджетних позичок

250904

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом видатків

 

 

 

8,8

 

2922,12

 

 

 

32,9

 

16316,59

Всього видатків за тимчасовою класифікацією місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Видатки за економічною класифікацією

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на товари і послуги

1100

24,1

 

13394,47

8,8

 

2922,12

 

 

 

32,9

 

16316,59

Оплата праці працівників бюд­жетних установ

1110

17,0

16,7

9101,10

 

 

 

 

 

 

17,0

16,7

9101,10

Заробітна плата

1111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошове утримання військовослужбовців

1112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата з тимчасової непрацездатності

1113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату

1120

6,5

6,5

3534,56

 

 

 

 

 

 

6,5

6,5

3534,56

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1130

0,5

 

404,80

1,3

1,3

682,67

 

 

 

4,7

2,7

1087,47

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

0,1

0,1

97,50

1,3

1,3

669,19

 

 

 

4,3

2,5

766,69

Медикаменти та перев’язу­вальні матеріали

1132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

1133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М’який інвентар та обмундирування

1134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата транспортних послуг на утримання транспортних засобів

1135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренда та експлуатаційні послуги

1136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

1137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги зв’язку

1138

0,4

0,3

198,50

 

 

 

 

 

 

0,4

0,2

198,50

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

 

0,1

108,81

 

 

 

 

 

 

 

 

122,28

Видатки на відрядження

1140

0,1

0,4

354

 

 

 

 

 

 

0,1

0,1

354

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

 

 

 

1,5

1,5

 

 

 

1,5

—1,5

Оплата теплопостачання

1161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата електроенергії

1163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата природного газу

1164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших комунальних послуг

1165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

1166

 

 

 

1,5

1,5

 

 

 

1,5

—1,5

Дослідження і розробки, державні програми

1170

 

 

 

1,1

1,1

 

 

 

1,1

—1,1

Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії і поточні трансферти

1300

 

 

 

4,9

3,2

2239,46

 

 

 

4,9

3,2

2239,46

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

 

 

 

3,5

3,5

1564,46

 

 

 

3,5

 

1564,46

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти населенню

1340

 

 

 

1,4

1,4

675

 

 

 

1,4

1,4

675

Виплата пенсій і допомоги

1341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендії

1342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні трансферти населенню

1343

 

 

 

1,4

1,4

675

 

 

 

1,4

1,4

675

Капітальні видатки

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів дов­гострокового користування

2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво (придбання) житла

2121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів

2122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше будівництво (придбання)

2123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація

2130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт і реконструкція житлового фонду

2131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт і реконструкція адміністративних об’єктів

2132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт і реконструкція адміністративних об’єктів

2133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

2134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені видатки

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредитування з вирахуванням погашення

4000

2,4

24,1

13394,47

8,8

42

2922,12

 

 

 

32,9

17,4

16316,59

Всього видатків за економічною класифікацією

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефіцити (–), пропозиції (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошти, що передаються до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів

250302

44,9

44,9

6500

 

 

 

 

 

 

113,6

12,9

6500

Субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань

250325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,9

55,8

40000

Інші субвенції

250350

113,1

113,6

40000

 

 

 

 

 

 

113,6

12,9

16316,59

Всього

182,6

 

59894,47

8,8

4,2

2922,12

 

 

 

191,4

86,1

62816,59

2.2. Видатки за економічною класифікацією

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на товари і послуги

1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата

1111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошове утримання військово-
службовців

1112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата з тимчасової непрацездатності

1113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату

1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1132

                       

Продукти харчування

1133

                       

М’який інвентар та обмундирування

1134

                       

Оплата транспортних послуг на утримання транспортних засобів

1135

                       

Оренда та експлуатаційні послуги

1136

                       

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

1137

                       

Послуги зв’язку

1138

                       

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

                       

Видатки на відрядження

1140

                       

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

                       

Оплата теплопостачання

1161

                       

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

                       

Оплата електроенергії

1163

                       

Оплата природного газу

1164

                       

Оплата інших комунальних пос­луг

1165

                       

Оплата інших енергоносіїв

1166

                       

Дослідження і розробки, державні програми

1170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії і поточні трансферти

1300

158,5

68,7

46500

 

 

 

 

 

 

158,5

68,7

46500

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам держав­ного управління інших рівнів

1320

158,5

68,7

46500

 

 

 

 

 

 

158,5

68,7

46500

Поточні трансферти населенню

1340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

1341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендії

1342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні трансферти населенню

1343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво (придбання) житла

2121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів

2122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше будівництво (придбання)

2123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація

2130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт та реконст­рукція житлового фонду

2131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт та реконст­рукція адміністративних об’єк­тів

2132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об’єктів

2133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

2134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені видатки

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредитування з вирахуванням погашення

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього видатків за економічною класифікацією

158,5

68,7

46500

 

 

 

 

 

 

158,5

68,7

46500

Всього

182,6

81,9

59894,47

8,8

4,2

2922,12

 

 

 

182,6

81,9

62816,59

3. Фінансування бюджету за типом кредитора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування бюджету за типом кредитора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє фінансування

200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

208000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

208100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На початок періоду

208200

                       

На кінець періоду

                       

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора

                       

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання

 

                       

Голова сільської Ради ______________________ Головний бухгалтер _____________________