Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

Таблиця 4.19

 

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (ПОЗИКИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ)

за_____________________200__ р.

 

Коди

Форма № 4-3 кд.1 за ДКУД

 

Установа ________________________________ за ЄДРПОУ

 

Територія ________________________________ за КОАТУУ

 

Галузь (вид діяльності) ______________________ за ЗКГНГ

 

Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів за СПОДУ

 

Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету

 

Періодичність: річна

 

Одиниця виміру: гривня

 

 

Показники

КЕК

Код рядка

Затверджено кошторисом на рік

Залишок коштів на початок року

Перераховано залишок

Надійшло коштів за звітний період

Курсова різниця

Касові видатки

Фактичні видатки

Залишок коштів на кінець звітного періоду

іноземна валюта

грн

іноземна валюта

грн

іноземна валюта

грн

грн

Іноземнавалюта

грн

Іноземнавалюта

грн

іноземна валюта

грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Видатки — всього

?

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, державні програми

1170

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

«___» _____________________ 200__ р.

М.п.