Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)

7.6. Модель оцінки капітальних активів (МОКА) в оцінці доцільності інвестицій

Модель оцінки капітальних активів (МОКА) використовується у фінансових інвестиціях для визначення необхідної ставки дохіду від акцій або портфеля інвестицій. При оцінці доцільності інвестицій цей метод розглядає проект як акції компанії та припускає, що дохідність проекту пов’язана з дохідністю всіх активів компанії або з дохідом всієї галузі. Розрахунок здійснюється за допомогою наступного рівняння:

Kp = Rf + ( Km – Rf) p,

де:

Kp - необхідна ставка дохіду від проекту, що оцінюється;

Km - дохідність ринкового портфеля;

Rf - безпечна ставка;

p – бета (коефіцієнт ризику) проекту.

Якщо ви погоджуєтесь із тим, що проект, який ви вивчаєте, має той же рівень ризику, що й будь-який типовий проект компанії, ви можете скористатись компанії як проекту.

Приклад. Припустимо, що ви хочете визначити NPV проекту, але не знаєте, якою ставкою дисконту слід скористатись. Проте ви знаєте, що компанії дорівнює 1,5, безпечна ставка – 8%, а дохідність ринкового портфеля за індексом ПФТС (першої фондової торгівельної системи ) – 12%. Ви також впевнені, що ризикованість проекту не дуже відрізняється від рівня ризику інших проектів компанії.

Розв’язок: Оскільки ви переконані, що ризик проектів однаковий, можна сказати, що , або відповідний ризик проекту, має бути близький до компанії, тобто 1,5.

скориставшись рівнянням Kp = Rf + ( Km – Rf) p та наведеними даними, можна визначити необхідну ставку дохіду (дисконту):

Kp = 0,08 + 1,5 (0,16 – 0,08) = 0,20, або 20%. Після того, як визначена ставка дисконту, можна розрахувати NPV проекту для цього треба дисконтувати очікувані грошові потоки на ставку 20%, потім віднять від початкових інвестицій значення теперішньої вартості грошових потоків. Якщо значення NPV дорівнюватиме нулю або буде позитивне, можна схвалювати проект вже тому, що рівень 20% необхідної ставки дохіду буде витриманий.

А що, як проект нетиповий для інвестицій компанії? Іншими словами, як можна застосувати МОКА для проекту, ризик якого за інші показники відрізняються від середніх або звичайних проектів, які реалізує компанія? В такому випадку слід шукати схожі проекти поза своєю фірмою.