Політична економія - Бєляєв О.О.

ПЕРЕДМОВА

Пропонований увазі читача навчальний посібник з політичної економії побудований відповідно до навчальної програми, яка була рекомендована для вищих економічних закладів України Науково-методичною конференцією від 29—30 квітня 1999 р.

Оскільки даний посібник — перша політекономічна «ластівка» за офіційно рекомендованою програмою, то майбутні конструктивні критики повинні, по-перше, врахувати ту обставину, що матеріал вимагав структуризації ще в процесі апробації самої програми. По-друге, політекономія завжди була і є найбільш заідеологізованою економічною наукою, оскільки її предмет становлять загальні економічні закони, що управляють процесами розвитку різних економічних систем. При цьому автори, не відкидаючи принцип дискусійності викладу матеріалу, зробили спробу стати над ідеологічними та іншими теоретико-методологічними забобонами, в т. ч. й ключовими, домінуючими на терені України принципами «економікс». Наприклад, остання завжди виступала і виступає проти еквівалентного обміну, доводячи, що обмін не стільки еквівалентний, скільки взаємовигідний. Але така вигідність підтверджує рівність доходів і витрат, що є також політекономічною проблемою.

Незважаючи на наявність в Україні значної кількості навчальних видань з основ економічної теорії, ми були професійно занепокоєні станом навчально-методичного забезпечення вивчення студентською молоддю такої теоретико-концептуальної економічної дисципліни, як політична економія. Автори прагнули врахувати кращі зразки викладу еволюції політекономічної думки, розширити коло питань, що висвітлюють проблеми функціонування господарюючих суб’єктів за умов різних економічних систем, відобразити процесуальність створення тих чи інших політекономічних концепцій і плюралізм відповідей на те чи інше питання.

Ми усвідомлюємо всю складність завдань, які перед собою поставили, тому наперед вдячні за побажання та пропозиції щодо поліпшення змісту і стилю викладу даного навчального підручника.