Принятые Автомобильные нормотивные Документы (указы, законы, постоновления)

При открытии документов выше возможны небольшие задержки , будьте внимательны!
Если вы открыли документ и видите надпись "Your request timed out. Please retry the request." просто обновите страницу открытого документа по кнопке "F5"!

Автомобильные нормотивные Документы

скачатьПро податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

скачатьПро внесення змін до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" щодо ставок податку

скачатьПро дорожній рух Закон вiд 30.06.1993

скачатьПОСТАНОВА від 22 квітня 2009 р. N 395 ро внесення змін до Правил дорожнього руху

скачатьПро податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів вiд 01.07.2009

скачатьПОСТАНОВА від 22 квітня 2009 р. N 395 Київ Про внесення змін до Правил дорожнього руху

скачатьЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" щодо ставок податку від 05.03.2009 № 1075-VI

скачатьРаспоряжение МВД №466 от 21.05.2009

скачатьПро затвердження Інструкції з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України 13.11.2006 N 1111

скачать  
Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС 27.03.2009 N 111

скачать  Про заходи щодо поліпшення нагляду за дорожнім рухом та взаємовідносин міліції із власниками транспортних засобів НАКАЗ N 482 від 30.06.98 м.Київ

скачать  ПОСТАНОВА від 17 грудня 2008 р. N 1102 Київ Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках

скачать  ПОСТАНОВА від 25 лютого 2009 р. N 247 Київ Про утворення Ради автомобілістів та автоперевізників

скачать  НАКАЗ від 26.02.2009 N 77 Про затвердження Інструкції з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього рух

Нормативнi акти, якi регламентують роботу Державтоiнспекцiї

скачать  Закон України "Про мiлiцiю"

скачать  Закон України "Про дорожнiй рух"

скачать  Закон України "Про автомобiльний транспорт"

скачать  "Конвенцiя про дорожнiй рух"

скачать  Закон України "Про перевезення небезпечних вантажiв"

скачать  Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації транспортних засобів" вiд 06.12.2006  № 427-V

скачать  Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху" вiд 24.09.2008  № 586-VI

скачать  Наказ МВС України № 613 вiд 20.07.2006 "Про внесення змін та доповнень до Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів"

скачать  Постанова КМ України № 341 вiд 14.04.1997 р. Про Положення про Державну автомобiльну iнспекцiю Мiнiстерства внутрiшнiх справ

скачать  Постанова КМ України № 1388 вiд 07.09.1998 р. Про затвердження Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок

скачать  Постанова КМ України № 340 вiд 08.05.1993 р."Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами"

скачать  Наказ МВС України вiд 03.09.1993  № 394 "Про затвердження Інструкції про порядок приймання екзаменів, оформлення видачі (обміну) посвідчень водія, обліку та зберігання документів, які стосуються екзаменаційної роботи"

скачать  Наказ МВС України вiд 10.04.2002  № 335 "Про затвердження Інструкції про проведення державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них та здійснення перевірок реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції МВС України".

скачать  Постанова КМ України № 606 вiд 9.07.2008 р. "Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів"

скачать  Постанова КМ України № 607 вiд 9.07.2008 р. "Про затвердження Порядку надання суб'єктам господарювання повноважень на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду"

скачать  Постанова КМ України № 1086 від 17.12.2008 "Про затвердження Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія, талона про проходження державного технічного огляду і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх повернення"

скачать  Постанова КМ України № 1276 вiд 18.08.2000 р. Про внесення змiн i доповнень до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 та вiд 31 грудня 1993 р. N 1094

скачать  Постанова КМ України № 795 вiд 4.06.2007 р. "Про затвердження переліку платних послуг,  які можуть надаватися  органами  та  підрозділами Міністерства внутрішніх справ"

скачать  Наказ № 369/1105/336 від 5.10.2007  "Про затвердження Розмiрiв плати за надання послуг органами і пiдроздiлами Міністерства внутрішніх справ та Порядку їх справляння".

скачать  Постанова КМ України № 1457 вiд 26.09.2002 р. Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

скачать  Постанова КМ України № 1306 вiд 10.10.2001 р. Про правила дорожнього руху.

скачать  Постанова КМ України № 30 від 18.01.2001  "Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами"

скачать  Наказ МВС України № 335 вiд 10.04.2002 р. Про затвердження Iнструкцiї про проведення державної реєстрацiї, перереєстрацiї та облiку транспортних засобiв, оформлення i видачi реєстрацiйних документiв, номерних знакiв на них та здiйснення перевiрок реєстрацiйно-екзаменацiйних пiдроздiлiв Державтоiнспекцiї МВС України.

скачать  Спільний наказ МВС України та МОЗ України № 400/666 від 09.092009 "Про затвердження Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції" 

скачать  Кодекс України, Кодекс України про адмiнiстративнi правопорушення (статтi 1 - 212-2)

скачать  Кодекс України, Кодекс України про адмiнiстративнi правопорушення (статтi 213 - 330)

скачать  Наказ МВС України № 77 вiд 26.02.2009 р. "Про затвердження Інструкції з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху"

скачать  Спільний Наказ Державного казначейства України та МВС України від 28.12.2009 № 546/471 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами Державного казначейства України та органами Міністерства внутрішніх справ України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за надходженнями від сплати адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху"

скачать  Державна програма забезпечення безпеки руху на автомобiльних дорогах, вулицях мiст, iнших населених пунктiв i залiзничних переїздах на 2003 - 2007 роки

скачать  Наказ від 28.12.2005 № 1242  "Про затвердження картки облiку дорожньо-транспортних пригод та Iнструкцiї щодо її заповнення"

скачать  Наказ від 27.03.2009 № 111  "Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС"

скачать  Наказ МВС України від 29.10.2007 № 432 "Про встановлення вартості номерних знаків легкових автомобілів, виготовлених відповідно до вимог державних стандартів, які мають комбінацію з чотирьох однакових цифр і в межах від 0001 до 0009, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів"

скачать  Наказ МВС України від 30.11.2007 № 466 "Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників"

скачать  Наказ МВС України від 13.10.2008 № 534 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під час їх експлуатації"

скачать  Наказ МВС України від 30.12.2008 № 697 "Про внесення змін до Наказу МВС від 13.10.2008 № 534"

скачать  Указ Президента України від 20.11.2007 № 1121/2007 "Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху"

скачать  Тимчасове положення про уповноваження суб’єктів господарювання  на    проведення     перевірки технічного стану колісних  транспортних засобів під час державного технічного огляду

скачать  Проекти законодавчих та нормативно-правових актів підготовлених Державтоінспекцією МВС України

скачать  Звіти про базове відстеження результативності регуляторного акту