Державний технічний огляд транспортних засобів

Законодавством встановлено терміни проведення технічного огляду транспортних засобів - з 15-го січня по 15-е грудня.

    з 15 січня по 15 грудня — для тих засобів, техогляд яких проводиться один раз на два роки або один раз на рік;
    з 15 січня по 30 червня та з 1 липня по 15 грудня — для тих засобів, техогляд яких проводиться два рази на рік.

      Звертаємо увагу власників особистого транспорту: кінцевий термін проходження чергового технічного огляду в поточному році вказано на діючому талоні, який видавався при проходженні ТО минулого разу. Проходження ТО після дати, зазначеної в діючому талоні техогляду, передбачає адміністративну відповідальність по ст. 121 ч.1 КУоАП, (штраф – 340-425 грн.)
      Працівник Державтоінспекції видає талон про проходження техогляду на кожний технічно справний та відповідно укомплектований транспортний засіб за наявності всіх необхідних документів, та у разі відсутності даних про несплату штрафу за адміністративне правопорушення.

Техогляд транспортних засобів незалежно від форми власності проводиться з такою періодичністю:.

    два рази на рік - засоби, призначені для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більш як дев'ять з місцем водія включно, та спеціалізовані засоби для перевезення небезпечних вантажів (відповідно до класифікації засобів за категоріями М2, М3, N1, N2, N3, О2, О3, О4);
    один раз на рік - засоби, призначені для перевезення вантажів з максимально дозволеною масою понад 3,5 тони, а також спеціальні та спеціалізовані засоби, зокрема автокрани, таксі, автомобілі швидкої медичної допомоги, тощо (відповідно до класифікації засобів за категоріями М1, N1, N2, N3, О3, О4);
    один раз на два роки - засоби, призначені для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більш як дев'ять з місцем водія включно та для перевезення вантажів з максимально дозволеною масою до 3,5 тон, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби (відповідно до класифікації засобів за категоріями L, М1, N1, О1, О2) у такому порядку: - у рік, який закінчується на непарну цифру, - засоби, остання цифра року випуску яких непарна; - у рік, який закінчується на парну цифру і нуль, - засоби, остання цифра року випуску яких парна або нуль.
    Допускається проведення техогляду причепів, причепів-розпусків та напівпричепів незалежно від року їх випуску одночасно з тягачем.

Документи для проведення державного техогляду ТЗ:

    Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, для фізичних осіб, копії довідки ЄДРПОУ та документа, що підтверджує факт закріплення засобу за водієм, для юридичних осіб;
    Протокол перевірки технічного стану, виданий уповноваженим суб’єктом господарювання не раніше 45 діб до дати проведення технічного огляду або міжнародний сертифікат технічного огляду, виданий центром технічного огляду для засобів, що виконують міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;
    Реєстраційні та інші документи, що підтверджують право використання зазначеного транспортного засобу;
    Посвідчення водія, що дає право керувати транспортним засобом відповідної категорії та талон до нього;
        Поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів або документ, що підтверджує право на звільнення від страхування;
    На транспортні засоби, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів, додатково подається свідоцтво про підготовку водіїв засобів, що перевозять небезпечні вантажі;
    На транспортні засоби, що працюють на газовому паливі, документ, що підтверджує випробовування газової паливної системи в порядку і строк, установлені для даного виду обладнання та його комплектації;
    У разі встановлення на засобі спеціальних звукових і (або) світлових сигнальних пристроїв дозвіл(и) на їх встановлення та використання;
    Фізичні особи, які є власниками транспортних засобів, що відповідно до законодавства підлягають технічному огляду один раз на два роки, при проходженні у 2011 році такого технічного огляду зобов'язані пред'являти квитанції або платіжні доручення про сплату за 2010 рік податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за ставками, які діяли до 1 січня 2011 року, а фізичні особи, які були звільнені у 2010 році від його сплати, - документ, що дає право на користування такими пільгами;
    Юридичними особами додатково подається розрахунок податку з власників засобів.

     У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ БУДЬ-ЯКОГО ДОКУМЕНТА, ВИЗНАЧЕНОГО ЦИМ ПУНКТОМ, ТЕХОГЛЯД НЕ ПРОВОДИТЬСЯ.

      При проходженні техогляду крім податку з власників транспортних засобів, необхідно сплатити вартість спец продукції – талону ТО та послуг ДАІ.
     Вартість і пільгові умови сплати податків роз'яснені на інформаційних щитах в місцях проходження техогляду.
      Працівник ДАІ здійснює перевірку відповідності номерних знаків вимогам стандартів, даних про засіб та його власника записам у реєстраційних документах та відомостям в автоматизованих інформаційних системах Державтоінспекції, відсутності фактів підроблення ідентифікаційних номерів складових частин засобу, посвідчення водія та талона до нього, медичної довідки.
     Крім того, проводиться перевірка відомостей про транспортний засіб, його власника або уповноважену ним особу за наявними автоматизованими базами даних МВС щодо розшуку, накладення арешту тощо, а також своєчасності сплати штрафів за порушення Правил дорожнього руху.
     Перевірка технічного стану транспортних засобів проводиться на станціях діагностики, яку здійснюють суб'єкти господарювання, що мають для цього спеціальні повноваження.
     У випадку виявлення технічних несправностей під час перевірки технічного стану транспортних засобів власникові дозволяється їх усунути в місячний строк. При наданні транспорту в зазначений строк повторно сплата за перевірку технічного стану власником не стягується.

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
(витяг з Податкового кодексу України) :

      З 01.01.2011 року набирає чинності розділ VII «Збір за першу реєстрацію транспортного засобу» Податкового кодексу України.
      Відповідно до ст. 231 кодексу платниками збору є юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, що відповідно до ст. 232 цього Кодексу є об'єктами оподаткування.
      Перша реєстрація транспортного засобу – це реєстрація транспортного засобу, яка здійснюється уповноваженими державними органами України щодо цього транспортного засобу в Україні вперше.

Від сплати збору за першу реєстрацію транспортних засобів звільняються:

    будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів;
    дитячі будинки-інтернати;
    пансіонати для ветеранів війни і праці, геріатричні пансіонати;
    реабілітаційні установи для інвалідів та дітей-інвалідів, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів;
    легкові автомобілі для інвалідів з об'ємом циліндрів двигуна до 1500 куб. сантиметрів, що придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України.

     У разі відчуження (зміні власника з вище перелічених організацій на будь-якого іншого) транспортних засобів, перша реєстрація яких здійснена на пільгових умовах, нові їх власники зобов’язані сплатити збір у порядку і на умовах, передбачених Податковим кодексом.
      Збір сплачується фізичними та юридичними особами перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів. Збір сплачується за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, які діють на день сплати.
      Платники збору зобов'язані при першій реєстрації в Україні пред'являти квитанції або платіжні доручення про сплату збору з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення, а платники, звільнені від сплати збору, - відповідний документ, що дає право на користування такими пільгами.
      У разі відсутності документів про сплату збору або документів, що дають право на користування пільгами, перша реєстрація в Україні не проводиться.
      Фізичні особи, які є власниками транспортних засобів, що відповідно до законодавства підлягають технічному огляду один раз на два роки, при проходженні у 2011 році такого технічного огляду або знятті транспортних засобів з обліку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють зняття з обліку або технічний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату за 2010 рік податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за ставками, які діяли до 1 січня 2011 року, а фізичні особи, які були звільнені у 2010 році від його сплати, - документ, що дає право на користування такими пільгами. У разі неподання таких документів технічний огляд транспортних засобів та зняття їх з обліку не проводяться.
      При проходженні технічного огляду у 2011 році (для ТЗ, що проходять техогляд 1 раз на 2 роки) власники транспортних засобів зобов’язані сплатити податок з власників ТЗ за 2010 рік за ставками, які діяли до 1 січня 2011 року.
      У Податковому кодексі дано визначення для транспортних засобів, що використовувалися, це – транспортні засоби, на які уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, видані реєстраційні документи, що дають право експлуатувати такі транспортні засоби.
     Новий транспортний засіб – це транспортний засіб, що не має актів державної реєстрації уповноважених органів, у тому числі іноземних, які дають право на його експлуатацію.

Действие №1. Сбор документов для технического осмотра в ГАИ.

Перед тем как вы соберетесь посетить станцию тех. диагностики, нужнобудет собрать большую кучу документов, которые могут понадобитьсягаишникам. Это права, гражданский и технический паспорт. А такжедоверенность, если автомобиль принадлежит другому лицу. Со сбором этихдокументов затруднений не было. Однако требовались ещё и другиедокументы, для сбора которых понадобилось некоторое время.

Медицинская справка. Для того чтобы её получить мы отправились вспециализированную компанию для этого компанию, чтобы пройтимедкомиссию. Таких компаний в Киеве не меньше десяти, и цены различны. В Шевченковском районе цена прохождения медкомиссии в центральнойполиклинике составляет 297 гривен, включая и посещения нарколога ипсихиатра. А в медучреждении Деснянского района за те же услуги берутвсего 161 гривну. Мы проходили эту процедуру чуть более часа, после еёокончания получили справку гособразца.

Страховка. Для того, чтобы пройти процедуру техосмотр 2010,обязательным документом будет являться также и полис обязательногострахования гражданской ответственности (ОСГПО). Расценки на полисуказаны в законодательстве Украины, и у всех страховых компанийидентичны. Но сами полисы бывают трёх видов, или типов. Цена первоготипа полиса — 409 гривен (застрахована ответственность какого угодночеловека, управляющего автомобилем на законных основаниях. Другой типполиса стоит 813 гривен, (застрахована ответственность управляющеголюбым автомобилем водителя, вписанного в полис). И наконец, третий типполиса стоит 372 гривны, (застрахована ответственность управляющегоавтомобилем водителя вписанным в полис, также вписанного в полис).

Документ на ГБО. Автомобиль также может быть оснащен газобалоннымоборудованием (ГБО), и для прохождения процедуры техосмотр 2010,потребуется ещё документы, для подтверждения факта исправностиустановленой газово-топливной системы. Этот документ мы смогли получитьна одной станции техосмотра, устанавливающей газ. За «корочки» мыуплатили 150 гривен.

Обязательные платежи и квитанции. За прохождение ТО мы выложили 45гривен, а транспортный сбор за два года обошёлся нам в 150. Но вообщесума последнего платежа рассчитывается для каждого авто индивидуально ицена зависит от объёма двигателя.

Действие №2. Выбираем СТО.

Прежде чем прибыть на техосмотр в ГАИ, хозяева автомобилей должныпроверить техническое состояние своего «железного коня» на станцияхдиагностики – на тех, какие обладают соответствующими лицензиями,полученными в Минтрансе и ДГАИ. В Украине на сегодняшний деньнасчитывается 141 такая станция, четыре из которых расположены встолице. Эти фирменные СТО соответствуют всем необходимым условиям попроведению подобных проверок, и укомплектованы необходимым техническимоборудованием, которое позволяет качественно сделать все необходимыеработы (в частности, техосмотр 2010).

А в Департаменте ГАИ МВД Украины мы узнали, что после успешногоокончания диагностики владелец авто на руки получает только протокол(срок действия которого не превышает 45 дней). И с этим протоколомпридётся снова ехать в ГАИ, Сделав несколько телефонных звонков, мывыяснили, что дешевле проходить диагностику на «гаишном» СТО, чем начастном: 45 гривен против 90-110. С целью экономии средств нашдальнейший путь лежал на улицу Константиновскую, где находится «гаишное» СТО.

Действие №3. Прохождение диагностики.

Мы были уверены в удовлетворительном техническом состоянииавтомобиля, так как совсем недавно ремонтировали его на СТО. Передтехосмотром на обычной станции мы проверили электрику, тормоза и кое-что ещё. На устранение незначительных недостатков мы выложили 500 гривен, а затем посетили мойку (50 гривен). В багажник мы положили купленныеаптечку (35 грн), огнетушитель (45 грн) и знак аварийной остановки (35грн). «Переобувание» в новую резину двух колёс обошлось нам в 1000гривен.

В процессе техосмотра наш автомобиль проверяли по различнымпараметрам. При помощи тормозного стенда проверили тормозную систему, азатем состояние рулевого управления (на предмет того, не превышает лилюфт 10 градусов). Состояние шин и самих колёс, работоспособностьстеклоомывателей, стеклоочистителей, внешних световых приборов – всёоказалось в норме. Пользуясь газоанализатором, работник СТО проверилколичество вредных веществ, содержащихся в отработавших газах: СН и СОтоже не превышали допустимый уровень. Сотрудник станции диагностикиосмотрел также нижнюю часть автомобиля на предмет утечек технологических жидкостей, коих не обнаружил.

Все результаты проверки были занесены в диагностическую карточку.Служащий отметил, что в случае обнаружения отклонений пришлось бы ехатьна обычную СТО для их устранения, а затем возвращаться в ГАИ дляпроверки по проблемным параметрам. Отсрочку для устранения неполадокдают двадцатидневную, повторная диагностика в ГАИ бесплатная.

Теперь нам надлежало отправиться в ГАИ за талоном. И здесь нас ожидалиприключения.

Действие №4. Выясняем относительно штрафов.

В районном отделении ГАИ девушка в окошке объяснила, что необходимополучить справку об отсутствии неоплаченных штрафов (это проверяется побазе данных «Админпрактика»). Мы узнали, что за нами числится однонарушение, датированное 10 февраля 2006 года. Тогда штраф был намиуплачен, но в базе данных ГАИ отметка отсутствовала. «Поезжайте в суд иисполнительную службу и там получайте документ, свидетельствующий о том. что штраф погашен» — сказали нам в ГАИ,

«Погашаем» штраф. Выяснив адрес ГАИ по месту регистрации автомобиля,мы отвезли туда постановление исполнительной службы за 2006 год, а также квитанцию об оплате. Приёмные часы в районном ГАИ – с 14:00 до18:00 повторникам и четвергам, а также с 9:00 до 13:00 в субботу.

В комнате «с квитанциями» за компьютерами сидело несколько девушек впогонах, довольно оперативно убирающих из базы нарушения на основаниипредоставленных документов. Но после того, как она его вычеркнула,оказалось, что на наше авто был также составлен и другой протокол – занарушение скорости, датированный 8 мая 2008 года.

Просто оплатить 17 грн (такая сумма штрафа полагалась за данноенарушение в момент нарушения) в сберкассе было нельзя, требовалось ещёпредоставить копию решения суда по данному нарушению. В районный судможно попасть только с 14:00 до 18:00 в среду, или с 8:00 до 11:00 впятницу. Мы приехали в пятницу в 7 утра, (чтобы успеть сделать всёнеобходимое и в 10 быть на работе), но обнаружили очередь, в который мыоказались только 29-ми. До конца приёма документы успели получить лишь15 желающих.

В среду, несмотря на то, что приём начинался с 14:00, мы прибыли всуд уже в пять утра, а уже к восьми там собралось 25 человек. Пройдяканцелярию, мы направились в архив, где получили бланк заявления навыдачу документа. На его заполнение а затем подписывание его судьёй ушло ещё тридцать минут. Затем нам вручили толстенный журнал и сказали:«Ищите…»

Свои данные мы наконец обнаружили после примерно 130-150 минут поисков.Переписав номер дела, получили на руки «постанову». Затем нампонадобилось сделать в архиве копию решения, которую затем следовалопроштамповать и отдать на подпись на первом этаже, предварительнорасписавшись в получении копии на третьем. На все эти бюрократическиепроволочки ушло в общей сложности…три рабочих дня.

Когда в ГАИ мы представили с таким трудом полученный листик, нас ждал новый «приятный» сюрприз: найдено очередное нарушение! Начинать всёсначала у нас желания не было, и мы предложили сотруднику ГАИ двестигривен, которые сыграли магическую роль – всего несколько минут стучания по клавиатуре – и все штрафы были моментально погашены.

Действие №5. Получения талона ТО.

Выяснилось, что привычных бумажных талонов стоимостью 4 гривны в ГАИнет и не предвидится. В наличии были только дорогие пластиковые. Чтобыстать обладателем ламинатовой карточки, пришлось выложить ещё 100гривен. Пластиковый талон для такой серьезной процедуры, как техосмотр2010, мало чем отличается от бумажного, на лицевой стороне отмечен номер и год, есть место для указания государственного номера и маркиавтомобиля, а также срок годности талона. На обратной сторонеуказывается номер кузова, дата проведения ТО, а также срок будущеготехосмотра.

Подсчитываем расходы.

Ну так вот, для того чтобы получить желаемый талон техосмотра потребовалось сделать следующие затраты денег и времени:

Медицинская справка, страховка, бумаги по ГБО и необходимые платежи – 1 день и 800 гривен.

Подготовка авто: 1 день и 630 гривен.

Погашение штрафа плюс взятка – 4 дня и 217 гривен.

Пластиковый талончик ТО – ещё 100 гривен.

Итого: техосмотр 2010 обошелся нам почти в 1700 гривен и истраченнуюрабочую неделю.

Около МРЕО к нам приблизился молодой парень и предложил помочь врешении вопроса прохождения техосмотра за цену в 400 гривен (без учёта150 гривен – стоимости транспортного сбора). Талон на второе авто намдостался именно через него. Подробности опускаем.

Державний технічний огляд транспортних засобів у 2008 році

   У 2008 році державному технічному огляду підлягають:
- легкові та вантажні автомобілі, мотоцикли, моторолери, причепи, напівпричепи установ і організацій незалежно від форм власності;
- легкові та вантажні автомобілі, мотоцикли, моторолери, причепи, напівпричепи індивідуальних власників рік випуску яких закінчується на парну цифру, а також незалежно від року випуску, всі вище перелічені транспортні засоби у разі використання їх у комерційних цілях;
- автобуси, вантажні автомобілі, пристосовані для перевезення людей - два рази на рік, а у разі використання їх для надання послуг з перевезення пасажирів та спеціалізовані автомобілі для перевезення небезпечних вантажів - щокварталу.
   Технічний огляд причепів і напівпричепів незалежно від року випуску проводиться одночасно з проходженням техогляду автомобіля.
   Державний технічний огляд транспортних засобів проводиться:
- з 2 січня по 31 липня, для яких встановлено термін один раз на рік або на два роки;
- з 2 січня по 31 липня та з 1 вересня по 30 листопада, для яких встановлено термін два рази на рік;
- протягом попереднього кварталу, для яких встановлено термін щокварталу.
   При технічному огляді транспортного засобу його власник пред'являє свій паспорт (підприємства, установи і організації - копію наказу про закріплення водія за транспортним засобом), реєстраційний документ, квитанції про сплату встановленої суми податку з власників транспортних засобів (документ, що засвідчує право на пільги про звільнення від податку) та коштів за технічний огляд і талон про проходження технічного огляду. У водія також перевіряється наявність посвідчення водія на право керування відповідною категорією транспортних засобів і довідки про медичне обстеження на придатність до керування автотранспортом.
   Плата за проведення технічного огляду транспортних засобів встановлена у відповідності до Постанови КМ України № 795 вiд 4.06.2007р. "Про затвердження переліку платних послуг,  які можуть надаватися  органами  та  підрозділами Міністерства внутрішніх справ" і становить:
для автомобіля, автобуса - 12,00 грн.;
мотоцикла, моторолера, причепа, напівпричепа - 8,00 грн.
   
Якщо технічний стан транспортного засобу при техогляді перевірявся з використанням діагностичного обладнання та приладів, то стягується плата у розмірі - 45 грн.
  
Вартість талона про проходження техогляду становить 11,89 грн.
  
Вартість талона про проходження квартального техогляду становить 18,75 грн.
   Технічний огляд транспортного засобу розпочинається з перевірки відповідності типу, марки, моделі, номерного знака, номерів шасі (рами) і кузова записам у реєстраційному документі. У разі виявлення розбіжностей або підробки цих номерів чи записів у реєстраційних документах і посвідченнях водіїв, застосовуються заходи, передбачені чинним законодавством.
   Справним вважається повністю укомплектований транспортний засіб, який має задовільний зовнішній вигляд і технічний стан якого відповідає вимогам законодавства, правил, норм і стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.
   На кожний транспортний засіб, що пройшов технічний огляд, видається талон, в якому працівник Державтоінспекції робить відповідні відмітки і посвідчує їх своїм підписом і особистим штампом. Талон про проходження технічного огляду закріплюється в правому нижньому кутку вітрового скла транспортного засобу.
   У відповідності до вимог статі 37 Закону України "Про дорожній рух" та пункту 31.3 Правил дорожнього руху України експлуатація транспортних засобів без талона про проходження техогляду забороняється із вилученням номерного знаку. У разі втрати вказаного талона його дублікат видається Державтоінспекцією після перевірки технічного стану транспортного засобу.
   При неможливості подання транспортного засобу на місце технічного огляду (через несправність та з інших причин) у встановлений строк його власник повинен подати до Державтоінспекції письмову заяву, здати номерний знак і пред'явити квитанції про сплату податку з власників транспортних засобів.
   Власники, які у встановлені строки не подали транспортні засоби на державний технічний огляд, притягуються до адміністративної відповідальності (штрафу від 340 до 425 гривень з 16.11.2008).
  
Експлуатація транспортних засобів, що не пройшли технічного огляду у встановлені строки, забороняється зі зняттям номерного знака до усунення несправностей і повторного технічного огляду.
   Згідно з вимогами Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" , встановлені ставки вказаного податку та особи, які користуються пільгами по його сплаті. Обчислення податку з власників автомототранспортних засобів ведеться в залежності від об'єму циліндрів двигуна за ставками у національній валюті України за кожні 100 см. куб.

Ставки податку становлять:

Легкові автомобілі:

Об'єм

Ставка податку

До 1000 куб.см

3 грн. з 100 куб.см

від 1001 куб.см до 1500 куб.см

4 грн. з 100 куб.см

від 1501 куб.см до 1800 куб.см

5 грн. з 100 куб.см

від 1801 куб.см до 2500 куб.см

10 грн. з 100 куб.см

від 2501 куб.см до 3500 куб.см

25 грн. з 100 куб.см

від 3501 куб.см і більше

40 грн. з 100 куб.см

Вантажні автомобілі:

до 8200 куб.см

15 грн. з 100 куб.см

від 8201 до 15000 куб.см

20 грн. з 100 куб.см

від 15001 куб.см і більше

25 грн. з 100 куб.см

Сідельні тягачі:

 

15 грн. з 100 куб.см

Автомобілі спеціального призначення (крім пожежних і швидкої допомоги):

 

5 грн. з 100 куб.см

Автобуси:

Автомобілі для перевезення не менш як 10 осіб, включаючи водія

5 грн. з 100 куб.см

Мотоцикли (мопеди), велосипеди з двигуном
(крім тих, що мають об'єм циліндра двигуна до 50 см3) з об'ємом циліндрів двигуна:

до 500 куб.см

3 грн. з 100 куб.см

від 501 куб.см до 800 куб.см

5 грн. з 100 куб.см

від 801 куб.см і більше

10 грн. з 100 куб.см

 

   Податок з власників транспортних засобів (фізичних осіб) сплачується за кожен рік окремо, або ж за два роки перед технічним оглядом автотранспорту. Наприклад: гр. Макаренко, який має у власності автомобіль, повинен представити його на техогляд в 2006 році. Податок гр. Макаренко може сплачувати щорічно в 2005 і 2006 роках, або один раз за два роки (за 2005 і 2006 роки) перед проходженням технічного огляду в 2006 році.
   Відповідно до вказаного Закону від сплати податку звільняються:
    а) фізичні особи,  зазначені у пунктах 1 і 2  частини  першої статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", статтях 4-11 Закону України "Про статус ветеранів війни,  гарантії їх соціального захисту",  статтях 6 і 8 Закону України "Про  основні  засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні",  а  також  інваліди незалежно  від  групи  інвалідності (у тому числі діти-інваліди за поданням органів соціального  захисту) - щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об'ємом   циліндрів  двигуна  до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна  до 750   куб. см чи  одного  човна  моторного  або  катера  (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м;
    б) фізичні особи,  зазначені у пунктах 3 і 4  частини  першої статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",щодо  одного  легкового  автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна  до750   куб.   см   чи  одного  човна  моторного  або  катера  (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м до їх відселення та протягом трьох років після  переселення  із зони гарантованого добровільного відселення чи зони посиленого радіоекологічного контролю;
    в) на 50 відсотків - громадяни,  у власності яких знаходяться легкові автомобілі (код  8703) з  об'ємом циліндрів двигуна  до 2500 куб. см,  взяті на облік в Україні до 1990 року включно, та вантажні автомобілі (код 8704) з об'ємом  циліндрів  двигуна  до 6001 куб.  см  до 1990 року випуску включно, - щодо одного з зазначених автомобілів;
    г) особи, які згідно  із законодавством  є  платниками фіксованого сільськогосподарського податку, - за трактори колісні(код 8701, крім сідельних тягачів -  код  8701  02)  та  вантажні автомобілі (код 8704).
     Пільги, визначені цією статтею, не поширюються на транспортні засоби,  які  вперше  реєструються  в   Україні,   крім   легкових автомобілів  для  інвалідів (код 8703) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см,  що придбані за  рахунок  коштів  державного  чи місцевих  бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України.
     Органи місцевого самоврядування відповідно до їх  повноважень мають  право  приймати  рішення щодо звільнення від сплати податку осіб,  які мають посвідчення водія на право керування транспортним засобом  відповідної  категорії,  щодо одного легкового автомобіля(код 8703) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб.  см або одного вантажного  автомобіля  (код  8704) з об'ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. см на одну особу, крім транспортних засобів, які вперше реєструються в Україні. 

Прес-служба Департаменту
 ДАI МВС України